ABA, Amicus Curiae în cazul suspendării execuţiei din motive constituţionale

31 octombrie 2012 at 17:51

În data de 22 octombrie 2012, ABA Journal a relatat faptul că: “avocaţii unui deţinut din Florida, condamnat pentru uciderea a opt persoane în anii 1970 şi care se crede “prinţul lui Dumnezeu”, au obţinut o examinare prealabilă (hearing) a cauzei, pentru a determina dacă acesta este „competent” pentru a fi executat . Un judecător al Curţii de District a SUA din Miami a suspendat executarea pedepsei, la trei zile după ce Curtea Supremă de Justiţie din Florida a constatat că deţinutul poate fi executat, deoarece „înţelege ce se întâmplă şi de ce”. Avocaţii condamnatului au invocat faptul că statul trebuie să demonstreze că deţinutul are „o înţelegere raţională” cu privire la motivul şi efectul executării sale, invocând decizia Curţii Supreme de Justiţie, Panetti vs Quaterman din anul 2007, care a stabilit un standard mai ridicat în această privinţă. Cererea de urgenţă introdusă de avocaţii săi, se bazează pe faptul că, în faţa instanţelor statului, condamnatul crede, printre alte lucruri ciudate, că:”nu poate fi ucis, Dumnezeu îi vorbeşte prin intermediul unor urechi interioare, care se găsesc în creierul său, destinul său este să se întoarcă pe pământ, pentru a juca un rol divin în purificarea acestuia.”

În ziua în care statul Florida se pregătea să-l execute pe acest condamnat diagnosticat de mai bine de 40 de ani drept un bolnav psihic grav, 23 octombrie 2012, Asociaţia Baroului American a depus în cauza aflată pe rolul Curţii Supreme de Justiţie a SUA o cerere în calitate de amicus curiae, solicitând suspendarea executării pedepsei capitale ” până când nu există o oportunitate de analizare completă şi adecvată a garanţiilor sale constituţionale” – ABA Now.

Comitetul Permanent pentru amicus curiae analizează toate opiniile elaborate pentru a fi depuse în numele ABA. Cei şapte membri ai Comitetului şi un consultant special recomandă Consiliului Guvernatorilor, dacă intervenţia propusă reprezintă în mod corect politica asociaţiei la un înalt nivel de profesionalism.”

Relativ la acest caz, Preşedintele ABA a declarat : “Dacă s-ar proceda altfel, ar exista riscul  unei grave erori judiciare, una care nu poate fi anulată”- ABA Now.

Curtea Supremă de Justiţie a SUA a menținut în cele din urmă  decizia Curţii de Apel a celui de al 11-lea Circuit al SUA, care a suspendat executarea şi a solicitat depunerea în scris a argumentelor legale, până la data de 6 noiembrie 2012, cu privire la două aspecte: „ dacă a aplicat în mod corect Curtea Supremă din Florida precedentul Curţii Supreme de Justiţie a SUA referitor la „competenţa” necesară executării şi dacă nu a stabilit corespunzător, conform probelor,faptul condamnatului care are un istoric de schizofrenie paranoidă şi o iluzie fixistă grandioasă că el este “prinţul lui Dumnezeu”- ABA Journal.

În intervenţia depusă (amicus curiae), ABA a subliniat printre altele că: “nu adoptă nicio poziţie în ceea ce priveşte pedeapsa în sine, asociaţia urmărind apărarea corectitudinii şi integralităţii sistemului judiciar penal, în calitate de cea mai mare organizaţie de avocaţi din lume (…). Asociaţia a început să analizeze caracterul răspunderii penale şi “apărarea pe motiv de nebunie”(lipsa discernământului din cauza problemelor de sănătate mintală) în anul 1935, iar în1945 a creat Comitetul Special pentru Drepturile Bolnavului Psihic. În anii 1980, în colaborare cu profesionişti din domeniul medical, a studiat problemele de justiţie penală, care afectează inculpaţii cu dizabilităţi psihice, dezvoltând Standardele privind Sănătatea Mintală pentru Justiţia Penală, încorporate acum în Standardele ABA pentru Justiţia Penală. În 7-8 august 2006, Asociaţia Baroului American a adoptat Recomandarea nr.122A, prin care a reafirmat politicile sale privind diversele aspecte ale dizabilităţii mintale şi pedeapsa capitală.”

Proiectul privind Reprezentarea în cazul unei Pedepse Capitale a fost creat de ABA în anul 1986, având drept obiective: „sensibilizarea cu privire la nevoia de reprezentare a condamnaţilor, abordarea acestei necesităţi prin recrutarea unor avocaţi voluntari competenţi, care vor beneficia de pregătire şi asistenţă, precum şi analizarea unor schimbări referitoare la sistemul de justiţie penală, care ar asigura acestor persoane reprezentarea în toate etapele procedurale de către un avocat calificat, compensat corespunzător.”

În anul 2001, Asociaţia Baroului American a realizat Proiectul de Implementare a Moratoriului privind Pedeapsa Capitală “pentru a îndeplini obiectivul ABA: un moratoriu naţional cu excepţia cazului şi până când problemele în aplicarea acestei pedepse sunt rectificate. Prin cercetare, mobilizare şi educaţie, proiectul încurajează jurisdicţiile să efectueze o analiză cuprinzătoare a legislaţiilor lor cu privire la pedeapsa capitală în scopul de a elimina deficienţele identificate şi să suspende execuţiile pe parcursul derulării acestui proces.”

Proiectul a întreprins între anii 2003-2007, primele serii de evaluări ale aplicării pedepsei capitale în opt state din SUA, oferind jurisdicţiilor un instrument obiectiv, bazat pe valori de referinţă uniforme în diferitele aspecte ale procedurii pedepsei capitale. Rapoartele demonstrează de ce jurisdicţiile ar trebui să întreprindă studii exhaustive ale sistemelor lor de aplicare a acestei pedepse şi gama de subiecte care trebuie să fie luate în considerare în orice evaluare aprofundată. Câteva Rapoarte de Evaluare Statale au recomandat ca statele să introducă un moratoriu privind execuţiile, până când statul abordează în mod adecvat recomandările cuprinse în Raport. În fiecare jurisdicţie evaluată, practicile actuale sunt comparate cu o serie de recomandări, bazate pe Protocoalele originale ABA privind Aplicarea Pedepsei Capitale (2001) şi versiunea lor revizuită din 2010.”

“În anii 2003 şi 2009, acest proiect a fost selectat de către Comisia Europeană  în cadrul programului Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului (EIDHR), pentru o finanţare de doi ani, având ca scop examinarea măsurii în care sistemele de jurisdicţie din SUA se aliniază standardelor minime în ceea ce priveşte imparţialitatea şi dreptul la un proces echitabil, în aplicarea pedepsei capitale. Acest fapt atestă prestigiul de care se bucură ABA în comunitatea internaţională, prin angajamentul său faţă de această chestiune şi totodată, reprezintă un vot de încredere în capacitatea Moratoriului de a realiza obiectivul stabilit. Datorită succesului înregistrat, proiectul a mai fost selectat şi pentru perioada 2009-2012, în vederea evaluării altor state care nu au fost supuse examinări în rundele precedente. În timp ce, Uniunea Europeană susţine abolirea pedepsei capitale, nici Echipele de Evaluare Statale recrutate în acest scop, nici ABA, nu au adoptat nicio poziţie privind această pedeapsă în sine, obiectivul fiind acela de a determina gradul în care jurisdicţiile dau dovadă de corectitudine şi acurateţe în aplicarea acestei pedepse.”

Proiectele derulate în SUA prin EIDHR „au contribuit în mod semnificativ la sporirea vizibilităţii dezbaterii asupra pedepsei capitale, precum şi la credibilitatea argumentelor folosite de criticii acestei practici, devenind tema de discuţie a unor foruri importante, cum ar fi congresele statelor americane. Legăturile strânse dintre cei care implementează aceste proiecte şi Delegaţia CE în Statele Unite ale Americii au jucat, de asemenea, un rol important în creşterea impactului dezbaterii privind pedeapsa  capitală: Delegaţia a făcut numeroase intervenţii în cazurile individuale ale unor persoane condamnate, sub forma de amicus curiae la Curtea Supremă de Justiţie a SUA, precum şi a utilizat  în mod repetat influenţa sa pentru a transmite preocupările sale privind pedeapsa capitală la cele mai înalte niveluri, cum ar fi Administraţia SUA. Statele Unite sunt un exemplu al modului în care munca depusă de ONG-uri şi cea a Delegaţiei CE se pot completa reciproc”(2007).