ABA „mobilizează comunitatea juridică să răspundă represiunii globale asupra societății civile”

30 iunie 2014 at 21:49

Este titlul conferinței organizate de Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Asociației Baroului American în data de 26 iunie 2014, la sediul ABA din Washington. Tema dezbaterii a fost „modul în care comunitatea juridică poate apăra susținătorii drepturilor omului de acuzații penale frivole și alte forme de hărțuire care vizează reducerea la tăcere a societății civile, subiectele abordate fiind:

– manualul internațional privind drepturile la un proces echitabil; ImageProxy

– atacurile asupra independenței judiciare în Venezuela;

– detenția arbitrară a avocaților kurzi pentru drepturile omului;

– spitalizarea forțată ca un instrument politic de a reduce la tăcere apărătorii drepturilor omului.

Ca răspuns la utilizarea tot mai intensă a unor astfel de tactici de către guverne represive, Centrul ABA pentru Drepturile Omului în colaborare cu alte asociații juridice, a stimulat acordarea de consultanță juridică pro bono pentru susținătorii drepturilor omului din întreaga lume (Justice Defenders Program, acceptă sesizări și din partea persoanelor sau organizațiilor care au cunoștință de astfel de cazuri). Discuția s-a axat pe aceste eforturi și pe introducerea Manualului ABA privind dreptul la un proces echitabil la nivel internațional, un ghid al practicianului pentru utilizarea standardelor internaționale ale unui proces corect în cadrul procedurilor legale interne” – The American Bar Association, Center for Human Rights, Mobilizing the Legal Community to Respond to the Global Crackdown on Civil Society

Defending the Defenders: Human Rights Lawyers at Risk este un alt program al Centrului în cooperare cu Comitetul pentru Drepturile Omului din cadrul ABA International (ABA – SIL IHRC), care „a subliniat creșterea globală a amenințărilor și represaliilor cu care se confruntă avocații pentru îndrăzneala de a proteja drepturile omului”.

ABA IHRLD White Banner 815x315Second Annual ABA International Human Rights Lobby Day” este un eveniment organizat de ABA – SIL IHRC în data de 19 iunie 2014, ocazie cu care membrii ABA, și nu numai,   s-au întâlnit la Capitoliu pentru a discuta cu reprezentanții Congresului „despre probleme  importante privind drepturile internaționale ale omului, care merită atenție și acțiune:

creșterea sprijinului pentru Curtea Penală Internațională (ICC);

ratificarea Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW);

ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.”

Prima ediție a evenimentului din data de 14 iunie 2013 a inclus, de asemenea, mobilizarea mass-mediei sociale și acțiuni online pentru membrii ABA care nu a putut fi prezenți în Washington, DC. Scopul fiind același: de a vorbi și solicita membrilor Congresului să adopte anumite măsuri specifice privind drepturile omului” – ABA Human Rights Lobby Day: SIL Speaks Out.

ImageProxyTransitional Justice from Below. Practical Tools for Amplify     Community Voices” webcast organizat de ABA ROLI în data de 18 iunie 2014, s-a referit la „mecanismele de facilitare a participării comunității  în elaborarea politicilor privind justiția de tranziție, inclusiv cercetarea  participativă, studii bazate pe populație la scară largă, media și arte.  De asemenea, a fost prezentat un ghid tehnic publicat recent, „Participarea Comunității la Justiția de Tranziție: Un Rol pentru Cercetarea Participativă”. Manualul, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, oferă o metodologie detaliată în scopul utilizării cercetării participative pentru a cultiva abordările determinate de comunitate privind justiția de tranziție.”