ABA – privilegiul și confidențialitatea relației avocat-client

30 iunie 2016 at 20:37

Într-un articol publicat de American Bar Association (ABA), Center for Professional Responsibility se arată că noțiunea de privilegiu și cea de confidențialitate privind relația avocat-client, „nu sunt sinonime, deși ambele se referă la informații pe care avocatul are obligația să le păstreze, garantând posibilitatea clientului de a se destăinui liber avocatului său.”

Principiul confidențialității, reglementat de normele legale din fiecare jurisdicție și de ABA Model Rule 1.6 Nota [2], este: << Un principiu fundamental al relației avocat-client, care în absența consimțământului informat al clientului, avocatul nu trebuie să dezvăluie informații cu privire la reprezentare. … Acest lucru contribuie la menținerea încrederii, semn distinctiv al relației avocat-client.>> Încălcarea normelor de etică poate conduce la sancțiuni disciplinare”- ABA, Center for Professional Responsibility, Confidentiality, Privilege: A Basic Value in Two Different Applications.

Recent, printr-o scrisoare adresată Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), “ABA și-a exprimat îngrijorarea față de reglementarea propusă de FDIC, de a obliga avocații sau firmele de avocatură, care administrează conturile fiduciare ale clienților la instituțiile financiare vizate, să dezvăluie identitatea clienților, precum și valoarea fondurilor deținute de fiecare client”- ABA Letter.

Obligația avocatului de a păstra informațiile confidențiale ale clienților reprezintă fundamentul eticii juridice. Aceasta acoperă toate informațiile referitoare la reprezentare, chiar și ceea ce a devenit cunoscut în mod general și continuă și după decesul clientului”- Swidler & Berlin v. United States, 524 U.S.399 (1998) în Your ABA, Disclosure of confidences in controversies with clients: Less is more.

În data de 17 februarie 2016, „ABA Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility a emis avizul nr. 473, care extinde recomandările anterioare privind cazurile legale în care un avocat poate divulga informații confidențiale ale clienților, enumerând procedurile pe care un acesta trebuie să le urmeze în funcție de împrejurare, inclusiv situația în care avocatul trebuie să atace hotărârile defavorabile clientului său, pe care nu-l poate contacta” – ABA News, ABA issues formal opinion updating guidance on orders for compulsory disclosures.

Pe de altă parte, „privilegiul avocat-client este un concept legal referitor la probe și se regăsește în common law sau în legile celor cincizeci de state americane. Clientul, care acționează prin avocat, poate pretinde acest privilegiu.

ABA Model Rule 1.6 , Nota [3] stabilește: <<Privilegiul avocat-client și doctrina work product se aplică în cadrul procedurilor judiciare și a altor proceduri legale atunci când un avocat poate fi chemat în calitate de martor sau în alt mod necesar pentru a se obține dovezi cu privire la un client.>> Protecția muncii depuse de către avocat este de origine relativ recentă, apărută în deciziile judecătorești prin interpretarea procedurile privind probațiunea prevăzute de Normele Federale de Procedură Civilă. În conformitate cu această doctrină, notele, observații, părerile și munca de documentare ale unui avocat, sunt protejate față de procedurile de obținere a probelor cu privire la un client.”- ABA, Center for Professional Responsibility, Confidentiality, Privilege: A Basic Value in Two Different Applications.

În ultimii ani, mai multe agenții guvernamentale federale au adoptat politici care erodează sau subminează privilegiul avocat-client și doctrina work product în contextul corporatist. Fiecare dintre aceste politici – inclusiv cele ale Departamentul de Justiție – (…) a pus presiune pe companii și alte organizații să renunțe la protecțiile garantate de privilegiu avocat – client și doctrina work product.(…) Ani de zile, ABA a conlucrat îndeaproape cu o largă coaliție de grupuri de afaceri și din domeniul juridic, de la U.S. Chamber of Commerce la the American Civil Liberties Union și cu multe barouri statale și locale, într-un efort de a inversa aceste politici ale Departamentul de Justiție și a altor agenții federale”- ABA, Federal Agency Policies that Erode the Attorney-Client Privilege.

Privilegiul client-avocat protejează esența comunicărilor dintre client și avocat, extinzându-se numai la informațiile date în scopul realizării reprezentării juridice. Informațiile de bază nu sunt protejate în cazul în care sunt disponibile de la o altă sursă. (…) În schimb, datoria etică a confidențialității client-avocat este destul de vastă, aplicându-se nu numai la aspectele comunicate în mod confidențial de către client, ci și la toate informațiile referitoare la reprezentare, indiferent dacă acesta au provenit de la client însuși sau dintr-o altă sursă. Ea se aplică în toate situațiile, cu excepția cazului în care o instanță stabilește că anumite informații nu sunt acoperite de privilegiul client-avocat, dar acestea tot mai pot fi protejate de obligația etică de confidențialitate a avocatului. Cu toate acestea, printr-un ordin judecătoresc, avocatul poate fi constrâns să dezvăluie aceste informații. Materialele neprotejate de doctrina work product pot, de asemenea, să fie cuprinse în continuare în obligația etică a confidențialității”- ABA, Center for Professional Responsibility, Confidentiality, Privilege: A Basic Value in Two Different Applications.

ABA susține respectarea privilegiului avocat-client și a doctrinei work product și se opune politicilor guvernamentale, practicilor și procedurilor care erodează aceste protecții (…). Agențiile federale ar trebui să adopte politici și proceduri care recunosc și protejează pe deplin acest privilegiu și doctrina privind rezultatul muncii avocatului, și să evite măsurile care ar eroda sau submina aceste drepturi legale fundamentale, deoarece:

– privilegiul avocat-client este un principiu juridic fundamental al unei societăți libere, care este important atât în aplicarea legii civile, cât și penale (…);

– doctrina produsului muncii avocatului, care protejează materialele pregătite de sau pentru un avocat în legătură cu litigiile, care sunt în curs sau în mod rezonabil anticipate, stă la baza sistemului american de justiție bazată pe contradictorialitate și trebuie să fie prezervată (…);

– politicile agențiilor federale care obligă părțile să dezvăluie informații protejate de privilegiul avocat client sau de doctrina work product, încalcă principiile common law și subminează atât relația confidențială avocat-client, cât și dreptul fundamental la apărare (…)” – ABA, Federal Agency Policies that Erode the Attorney-Client Privilege.