ABA reafirmă principiul confidențialității avocat – client în relația cu instituțiile financiare

4 iunie 2012 at 18:01

Asociația Baroului American a trimis în data de 4 mai 2012, o scrisoare către Agenția pentru Combaterea Infracționalității Financiare (FinCEN) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, referitoare la Notificarea Prealabilă a Reglementărilor Propuse, care vizează cerințele privind identificarea, analizarea și minimizarea riscurilor (due diligence), ce trebuie îndeplinite de instituțiile financiare privind clienții acestora.”Conform propunerii emise de FinCEN, firmele de avocatură ar trebui să dezvăluie informații confidențiale cu privire la identitatea clienților și a titularilor de drepturi,de fiecare dată când acestea primesc în avans taxele legale de la clienții lor și depun fonduri în conturile fiduciare ale firmei sau dacă deschid conturi bancare noi în numele clienților lor”- ABA Now.

„FinCEN și-a extins perioada de primire de observații aferente Notificării Prealabile a Reglementărilor Propuse (ANPRM), pe care a publicat-o, referitoare la cerințele în legătură cu măsurile necesare, ce trebuie îndeplinite de instituțiile financiare privind clienții lor. Comentariile scrise privind ANPRM pot fi trimise cel mai târziu până în data de 11 iunie 2012.”

„Președintele Grupului de Lucru ABA privind apărarea profesiei şi statutului, a fost autorizat să exprime punctul de vedere al Asociației Baroului American în legătură  cu această Notificare, ABA manifestându-și cu această ocazie îngrijorarea față de reglementările propuse de FinCEN.”

Acest „Grup de Lucru a fost înființat în februarie 2002, pentru a analiza eforturile multilaterale și ale Guvernului SUA, în direcția combaterii spălării internaționale a banilor și implicațiile acestor eforturi asupra avocaților și a profesiei de avocat. Profesia de avocat, precum și anumite profesii din domeniul financiar, au fost caracterizate ca și „gardienii” piețelor financiare și de afaceri internaționale. Misiunea sa este de a răspunde la inițiativele Departamentului de Justiție al SUA și ale altor organizații, inițiative care au consecințe asupra relației avocat-client, în contextul aplicării reglementărilor privind combaterea spălării internaționale a banilor. Grupul se ocupă și cu analizarea și evaluarea politicilor și normelor ABA privind posibilitatea avocaților de a dezvălui activitatea și informații referitoare la clienții lor,dar și cu dezvoltarea unor programe educaționale pentru profesioniștii din domeniul juridic și pentru studenții la drept și organizarea resurselor materiale, pentru a permite avocaților să se conformeze cu responsabilitățile pe care le au în domeniul combaterii spălării banilor. Obiectivul este păstrarea integrității relației avocat-client.”

„În ultimii ani, ABA a urmărit și a susținut eforturile profesiei de avocat, ale organizațiilor internaționale și ale statelor de a lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului de o manieră în care s-a minimizat impactul asupra relației avocat-client, asupra economiei americane și a legiuitorilor statului. În acest scop, ABA a colaborat în strânsă legătură cu o serie de asociații ale barourilor de specialitate pentru a dezvolta și promova ”Ghidul voluntar de bune practici pentru avocați în scopul identificării și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” (Ghidul voluntar).”

„În 9-10 august 2010, Camera Delegaților a adoptat Recomandarea, prin care ABA recunoaște și susține eforturile Guvernului Statelor Unite în scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În plus,s-a hotărât ca Asociația Baroului American să recunoască ghidurile voluntare actualizate, fundamentate pe analiza riscurilor, care ajută avocații profesioniști să evite riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului atunci când oferă servicii clienților. Mai mult, s-a decis ca ABA să adopte Ghidul voluntar de bune practici pentru avocați în scopul identificării și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (“Ghidul de bune practici”) și să încurajeze asociațiile de barouri organizate la nivel de state, local și cele specializate, să adopte Ghidul de bune practici și să instruiască avocații profesioniști și studenții la drept cu privire la riscurile abordate de acest Ghid.”

Pe lângă Ghidul voluntar, Asociația Baroului American alături de alte societăţi juridice importante şi asociaţii ale barourilor din întreaga lume, s-au angajat în mod activ, împreună cu organismul interguvernamental cunoscut sub numele de Grupul de Acţiune Financiara Internaţionala (FATF), într-un efort de colaborare pentru actualizarea şi perfecționarea standardelor curente împotriva spălării internaţionale a banilor şi finanţării acţiunilor anti-teroriste, cunoscute sub numele de ”Cele 40 de Recomandări” sau ”Standarde Internaţionale în Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului şi Proliferării – Recomandările FATF.”Ca parte a acestui angajament, ABA a purtat o corespondenţă substanţială cu FATF anul trecut şi în prima parte a acestui an, încurajând grupul de lucru să menţină această abordare ”bazată pe riscuri” a standardelor existente şi să evite impunerea asupra profesiei de avocat a unor proceduri nepractice sau foarte greoaie privind titularii de drepturi sau a altor cerinţe de raportare ”bazate pe reguli”.

În anul 2011, ABA s-a opus și prevederilor din S. 1483 ,“Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act”, care ar reglementa avocaţii şi firmele de avocatură ca şi “instituţii financiare”, în condiţiile Legii secretului bancar. Punerea avocaţilor sub incidenţa cerinţelor acestei Legii federale privind combaterea spălării banilor și a finanţării terorismului, dar şi raportarea activităţilor suspecte, ar submina privilegiul și relaţia de confidenţialitate avocat-client.”

Un program recent de continuare a pregătirii profesionale organizat de Secția Dreptul Afacerilor din cadrul ABA, intitulat: “Viaţa privată şi combaterea spălării banilor: un oximoron?” descrie provocările parcurgerii prevederilor contradictorii ale ghidurilor şi ale cerinţelor legale privind eforturile întreprinse împotriva spălării banilor şi cerinţele referitoare la viaţa privată. De asemenea, programul a oferit şi îndrumări operaţionale în gestionarea acestor cerinţe şi o serie de scenarii care pot apărea datorită conflictului dintre aceste două seturi de reguli.”

Concluzionând, ABA este puternic preocupată de prevederile din Notificarea propusă prin care avocaţii sau firmele de avocatură, care deschid conturi la instituţiile financiare în numele clienţilor lor, să poată fi obligaţi să dezvăluie identitatea acestor clienţi sau alte informaţii confidenţiale privind titularii de drepturi ai clienţilor corporativi. Dacă ar fi adoptate în forma lor actuală, aceste propuneri ar putea impune obligaţii importante şi nejustificate asupra avocaţilor, firmelor de avocatură şi clienţilor acestora, subminând în acelaşi timp, relaţia avocat-client, confidenţialitatea informaţiilor conform Regulii Model ABA 1.6 şi normelor corespunzătoare ale instanţelor de judecată statale, precum şi reglementările tradiţionale statale ale instanţelor de judecată privind avocaţii. În consecinţă, prin această scrisoare, ABA a solicitat să nu se dea curs propunerilor conţinute în Notificare.”