ABA – recunoașterea și protejarea deplină a secretului profesional și a lucrărilor avocatului, esențiale pentru asigurarea dreptului la apărare și administrarea justiției

9 noiembrie 2016 at 19:28

În noiembrie 2016, Asociația Baroului American (ABA) a publicat Protecting the Attorney-Client Privilege and Work, Product ABA Opposes Federal Agency Policies that Erode or Fail to Adequately Protect these Fundamental Legal Rights, prin care se arată:

În august 2008, Departamentul de Justiție a înlocuit „Memorandumul McNulty” (2006) cu” Memorandumul Filip”, „ca răspuns la îngrijorările crescânde din rândul ABA, barourilor statale și locale, altor grupuri juridice și de afaceri, liderilor Congresului SUA”.

Potrivit noilor orientări, „procurorii pot cere companiilor să prezinte toate faptele relevante în timpul investigațiilor în schimbul unor înțelegeri, dar nu mai pot solicita companiilor să renunțe la privilegiul confidențialității avocat-client sau la protecția lucrărilor avocatului (doctrina work product)”.

În timp ce unele agenții federale și-au modificat politicile pentru a proteja mai bine privilegiul confidențialității și doctrina work product, multe altele încă mai susțin politici care încearcă să oblige entitățile să dezvăluie informații privilegiate, iar anumite agenții au adoptat politici care protejează doar parțial privilegiul confidențialității avocat – client.”

În consecință, „agențiile federale ar trebui să adopte politici și proceduri care recunosc și protejează pe deplin privilegiul confidențialității și lucrările avocatului (doctrina work product) și să evite măsurile care ar eroda sau submina aceste drepturi fundamentale, deoarece:

privilegiul confidențialității avocat-client este un principiu juridic fundamental al societății libere americane, important atât în procesele civile, cât și în cele penale. Acesta permite clienților, persoane fizice și juridice, să comunice confidențial cu avocații lor, condiție esențială pentru asigurarea unei apărări efective. Privilegiul încurajează, de asemenea, clienții să caute și să obțină îndrumări pentru a se conforma cerințelor legale, facilitează propria analiză a comportamentului trecut pentru identificarea deficiențele și remedierea problemelor, și permite avocaților să respecte obligațiile deontologice față de clienții lor, toate acestea fiind în beneficiul societății în general;

doctrina work product, care protejează materialele pregătite de sau pentru un avocat în legătură cu litigiile aflate în curs sau în mod rezonabil anticipate, stă la baza sistemului de justiție american bazat pe principiul contradictorialității și trebuie să fie păstrată. Doctrina permite avocaților să se pregătească pentru procese, fără teama că munca, teoriile juridice și opiniile lor vor fi dezvăluite adversarilor, în detrimentul clienților lor. Protecția acordată acestei doctrine este fondată pe același raționament care stă la baza privilegiului confidențialității – un avocat nu poate oferi o asistență juridică deplină și adecvată, numai atunci când anumite informații confidențiale referitoare la client sunt protejate față de adversari;

– politicile unei agenții federale care obligă părțile să dezvăluie informații privilegiate sau în legătură cu doctrina work product, încalcă principiile common law și subminează atât relația confidențială avocat-client, precum și dreptul fundamental la apărare. Curtea Supremă a SUA a statuat că privilegiul confidențialității avocat -client și doctrina work product se aplică atât persoanelor fizice cât și companiilor ( Upjohn vs Statele Unite ale Americii, 449 US 383, 1981). Curtea Supremă a precizat, de asemenea, că o asistență juridică eficientă impune ca privilegiul confidențialității să fie clar și aplicat în mod constant, deoarece <<un privilegiu incert … e puțin mai bine decât niciun privilegiu deloc.>> Upjohn – 393.

Prin urmare, politicile unei agenții federale care obligă părțile să dezvăluie informații, privilegiate sau confidențiale în mod curent sau în anumite cazuri, încalcă aceste protecții juridice fundamentale stabilite de instanțele de judecată, subminează relația confidențială avocat-client și dreptul la apărare, dar și împiedică administrarea justiției.”- ABA Attorney-Client Privilege Materials.