Administrația americană se opune legislației care interzice anumite rase de câini

27 septembrie 2013 at 17:13

Recent, „administrația Obama și-a exprimat dezacordul față de legislația care restricționează deținerea câinilor în funcție de rasă, alături de alte trei state din SUA, care s-au adăugat în acest an celor care se opun acestor măsuri legislative” – ABA News.

Încă din iulie 2010, „Departamentul de Justiție a emis o hotărâre finală pentru adoptarea unor standarde executorii de accesibilitate, în conformitate cu Titlul II din Legea americanilor cu dizabilități. Această hotărâre are mai ales, în vedere legislația statală și locală, care discriminează anumite rase de câini, susținând că Departamentul de Justiție nu crede că este adecvat sau conform cu legea precizată, să amâni legislația locală care interzice anumite rase de câini.(…) Entitățile guvernamentale de stat și locale au capacitatea de a determina. . . dacă un anumit animal utilitar poate fi exclus avându-se în vedere comportamentul actual sau  istoria în acest sens – nu se bazează pe temeri sau generalizări cu privire la modul în care un animal sau o rasă s-ar putea comporta”- Animal Law Committee News, Winter 2011.

În anul 2012 Asociația Baroului American a adoptat Rezoluția 100, prin care solicită „autorităților locale, teritoriale, statale și agențiilor guvernamentale să adopte măsuri cuprinzătoare privind proprietarii neglijenți, respectiv câinii agresivi, indiferent de rasă, pentru asigurarea unui proces echitabil pentru proprietari, prin care să se încurajeze deținerea responsabilă a animalelor de companie și care să se axeze atât pe comportamentul proprietarilor, cât și al câinilor și să se abroge orice dispoziții discriminatorii pe criteriul de rasă” – ABA News Archives.

Această tendință va continua, deoarece aceste legi sunt ineficiente și extrem de costisitoare pentru a fi puse în aplicare. Cele mai bune legi răspund atât comportamentului pe care îl au proprietarii, cât și câinii. Toată lumea dorește să vadă comunitățile noastre protejate de câini periculoși, indiferent de rasă. Autoritățile ar trebui să protejeze oamenii și animalele de companie printr-o cultură de siguranță, responsabilitate personală și răspundere individuală”, a declarat fostul președinte al Comitetului pentru legea animalelor din cadrul Secției ABA, procese privind răspunderea civilă delictuală și practica în domeniul asigurărilor – ABA News.

Hotărârea Departamentului de Justiție din anul 2010, „detaliază modul în care prevederile locale, care interzic anumite rase de câini, reglementează în mod nejustificat viața și deplasarea persoanelor cu dizabilități în oraș. Hotărârea federală stabilește clar că hotărârile locale care conțin norme discriminatorii pe criteriul de rasă în ceea ce privește câinii, să prevadă măcar o excepție pentru câinii utilitari din rasele interzise” – Animal Law Committee News, Winter 2011.

Astfel, de curând, „Casa Albă a răspuns petiției „We the People” prin care se solicită interzicerea la nivel federal a legislației care reglementează deținerea câinilor în funcție de rasă, precizând că nu susține asemenea prevederi, deoarece studiile arată că interzicerea anumitor tipuri de câini este în mare parte ineficientă și de multe ori o pierdere a resurselor publice.(…) Cheltuielile necesare aplicării legislației specifice unei rase implică, printre altele, controlul animalelor, adăposturi, îngrijire veterinară, eutanasia, litigii inițiate de cetățeni care contestă legea, verificarea ADN-ului. Administrația Obama a citat din datele Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, care indică faptul că este aproape imposibil să calculezi ratele de mușcături pe rase specifice. Centrele au constatat că mulți alți factori pot afecta probabilitatea unui câine de a ataca, inclusiv starea de reproducere, ereditatea, sexul, socializarea și dresajul. Casa Albă a subliniat că și aceste centre se opun unei asemenea legislații pe criteriul de rasă și sunt în favoarea unei abordări bazate pe comunitate pentru a preveni mușcăturile de câini” – ABA News.

 „Drepturile acestor persoane vor fi protejate în cele din urmă de către instanțele de judecată, așa cum au fost de multe ori și în trecut. Departamentul de Justiție a clarificat (prin hotărârea din anul 2010) că nu există niciun temei justificat pentru interzicerea deținerii unor anumite rase de câini și discriminarea persoanelor în cauză”- Animal Law Committee News, Winter 2011.

„Este o chestiune de justiție”, a mai precizat fostul președinte al Comitetului pentru legea animalelor din cadrul Secției ABA, procese privind răspunderea civilă delictuală și practica în domeniul asigurărilor. „Aceasta este America. Fiecare american care respectă normele de siguranță ca un responsabil proprietar de câine ar trebui să poată să dețină orice rasă de câine pe care o alege – este atât de simplu ” – ABA News.

Câinii, ca și oamenii, nu pot fi judecați corect ținând cont doar de aspectul lor și de ereditate” a afirmat președintele Comitetului pentru legea animalelor din cadrul Secției ABA, procese privind răspunderea civilă delictuală și practica în domeniul asigurărilor, cu prilejul adoptării rezoluției ABA 100/2012 – ABA News Archives.

Problema este că orice câine de rasă poate deveni periculos, atunci când acesta este intenționat sau neintenționat crescut să fie agresiv” a adăugat Casa Albă.(…)„În locul pedepsirii unor animale nevinovate, să tragem la răspundere proprietarii, care sunt responsabili pentru câinii realmente periculoși” a concluzionat fostul președinte al Comitetului ABA pentru legea animalelor – ABA News.