“Apărătorii Justiţiei”,noul program ABA – Centrul pentru Drepturile Omului

23 ianuarie 2012 at 13:07

Centrul pentru Drepturile Omului al Asociaţiei Baroului American a lansat un nou program”Justice Defenders” ,care recrutează avocaţi cu experienţă, interesaţi să ofere asistenţă pro bono  apărătorilor drepturilor omului, care sunt supuşi represaliilor datorită activității lor în acest domeniu.

„Programul are drept scop observarea desfăşurării etapelor procesuale şi identificarea mijloacelor de a oferi consilierea gratuită necesară promotorilor drepturilor omului, inclusiv avocaţilor, jurnaliştilor, liderilor sindicali, activiştilor de mediu, oprimați datorită strădaniei lor. În acest sens, programul caută voluntari, care să ofere asistență juridică gratuită şi suportă costurile deplasării experților şi a observatorilor la procese. Există diferite proiecte atât pentru avocaţii disponibili să călătorească pentru a oferi acest ajutor profesional, cât şi pentru cei care nu pot pleca.”

Misiunea Centrului ABA pentru Drepturile Omului  este atingerea obiectivului IV al Asociaţiei şi anume, promovarea statului de drept prin: creşterea gradului de înţelegere al publicului şi respectul acestuia pentru statul de drept, procesul juridic şi rolul profesiei juridice în ţară şi în lume;determinarea guvernelor să fie răspunzătoare în condiţiile legii; militarea pentru drepturile omului, legi corecte, proces echitabil, acces liber la justiţie şi menţinerea independenţei profesiei juridice şi a puterii judecătoreşti.

“Apărătorii Justiţiei” oferă o gamă largă de servicii,ca de exemplu: consiliere în caz de litigii, cercetare juridică şi elaborare de documente, urmărirea proceselor sau campanii de susţinere, inclusiv asistenţă juridică persoanelor acuzate de diverse infracţiuni datorită eforturilor depuse pentru respectarea drepturilor omului sau organizaţiilor cărora nu li se permite înregistrarea. Programul este activ în întreaga lume şi oferă suport de specialitate, în vederea soluţionării litigiilor,care au drept obiect protejarea drepturilor omului, aflate pe rolul instanţele naţionale şi regionale, în orice fază a procesului, atât la  fond cât şi în cadrul căilor de atac.

ABA – Centrul pentru Drepturile Omului a iniţiat acest program, deoarece promovarea statului de drept în întreaga lume, nu s-ar putea înfăptui, fără apărătorii drepturilor omului, inclusiv avocaţii, care au fost de-a lungul istoriei, esenţiali pentru crearea şi menţinerea statului de drept, bazat pe principiile universale ale drepturilor omului.” Pentru ţările, care se confruntă cu aceste probleme în prezent, sprijinul tehnic şi moral al întregii profesii juridice poate avea o contribuţie semnificativă şi poate reprezenta o măsură de protecţie a curajoaselor eforturi ale promotorilor individuali care îşi riscă bunăstarea lor profesională şi personală pentru libertate, justiţie şi demnitate umană. Cu toate acestea, pentru a fi cu adevărat eficient în diversele state şi regiuni, acest sprijin de încredere trebuie să fie disponibil în orice moment şi să poată fi menţinut în timp.”

Pentru a afla mai multe, vizitaţi noul site al programului ,unde potenţialii observatori şi avocaţi se pot înregistra.