Aplicarea deontologiei în Cloud

31 ianuarie 2013 at 9:44

Cloud computing sau software ca serviciu ( SaaS) „se referă la o categorie de software, care este livrat pe internet prin intermediul unui browser web, nefiind instalat în mod direct pe computerul utilizatorului.”The Cloud” oferă anumite avantaje în ceea ce priveşte costurile iniţiale minime, flexibilitate, mobilitate şi uşurinţa de utilizare. Deoarece acest serviciu stochează datele, inclusiv ale clienţilor pe servere la distanţă, aflate în afara controlului direct al avocatului, acest fapt a generat unele preocupări cu privire la acceptabilitatea sa conform normelor aplicabile de etică.”- ABA, Secţia Managementului Practicii Judiciare şi Centrul de Resurse privind Tehnologia Informaţiei în Domeniul Juridic.

În cadrul webinarului Asociaţiei Baroului American – “Moving Your Law Practice to the Cloud Safely and Ethically”, experţii au susţinut că „avocaţii care doresc să utilizeze serviciile cloud ar trebui să analizeze clauzele contractuale şi să determine ce documente ar putea fi încărcate în cloud, având în vedere faptul că, spre deosebire de utilizatorii obişnuiţi, avocaţii au o obligaţie etică de a păstra confidenţialitatea clienţilor şi trebuie să fie extrem de precauţi atunci când decid să folosească aceste servicii în practica lor.”- ABA Now, „Terms of Service Conditions are Critical for the Ethical Use of Cloud Computing Services”.

Articolul 1.6 (C) din Normele de Conduită Profesională ABA prevede că “Avocatul va face eforturi rezonabile pentru a împiedica divulgarea accidentală sau neautorizată sau accesul neautorizat la informaţii referitoare la reprezentarea unui client.”

„Ca o chestiune practică, utilizarea serviciilor cloud implică riscuri, ca şi activitatea din propriul birou.(…) Când datele clienţilor Dumneavoastră sunt în cloud este posibil să nu fie reglementate de aceleaşi legi privind protecţia vieţii private, ca şi alte informaţii accesate conform legislaţiei în domeniu”,s-a specificat cu acelaşi prilej.

Unele barouri (din SUA) au exprimat opinii etice cu privire la posibilitatea avocaţilor de a stoca datele clienţilor în cloud. Baroul din Massachusetts a declarat:un avocat poate în general stoca şi sincroniza fişierele electronice de lucru, care conţin informaţii confidenţiale despre client între diferite platforme şi dispozitive, care utilizează o soluţie de stocare pe internet, atât timp cât avocatul depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că termenii de utilizare ai furnizorului de servicii, politicile de confidenţialitate a datelor, practicile şi procedurile sunt compatibile cu obligaţiile profesionale ale avocatului, inclusiv obligaţia de a proteja informaţiile confidenţiale ale clientului.”-ABA Now, „Basic on Building Your Business „In the Cloud”.

“Problema se extinde însă, dincolo de limitele confidenţialităţii, deoarece avocaţii trebuie să fie siguri că fişierele vor fi protejate împotriva distrugerii sau degradării, indiferent dacă s-ar produce defecţiunea sistemului,dezastre naturale sau închiderea afacerii vânzătorului de servicii cloud, astfel încât aceste date să se regăsească într-o formă exterioară produsului vândut, de unde ar putea fi recuperate. Pe de altă parte, datele stocate pe serverele vânzătorului sunt mai sigure decât cele din computerul unui avocat, deoarece furnizorii de servicii cloud folosesc măsuri elaborate de securitate şi backup-uri redundante multiple în centrele lor de date.”- ABA, Cloud Computing/Software ca Serviciu pentru Avocaţi.

“În anul 2012, Google a modificat termenii de utilizare a serviciului, în scopul unificării tuturor produselor sale sub un singur acord. Această schimbare a reprezentat o provocare pentru avocaţi care au obligaţia de a proteja datele clientului, punând la îndoială dreptul de proprietate şi dreptul de utilizare a acestor date de către companie.(…)Când Apple a lansat iCloud şi a început promovarea acestui serviciu ca o modalitate de a efectua copii de rezervă tuturor datelor prin intermediul software-ului său,experţii au considerat problematică pentru avocaţi, limba în care au fost redactaţi termenii contractuali.(…)Fiţi conştienţi de servicii cloud, cum ar fi Dropbox, ai cărui termeni privind utilizarea serviciului prevăd posibilitatea companiei de a divulga informaţii despre cont,conţinut şi informaţii autorităţilor însărcinate cu aplicarea legii.(…) – ABA Now, „Terms of Service Conditions are Critical for the Ethical Use of Cloud Computing Services”.

“În ciuda temerilor, serviciul de cloud computing are un potenţial enorm de a reduce costurile şi de a creşte productivitatea firmei de avocatură, printr-un acces mai uşor şi utilizarea unor instrumente de colaborare (cum ar fi GoogleDocs) şi a altor aplicaţii. De asemenea, poate reprezenta o capcană pentru cei creduli, care pur şi simplu contractează cu vânzătorul, fără a evalua corect riscurile (due diligence).Cu măsuri de precauţie rezonabile, serviciul are potenţialul de a creşte ca o metodă de accesare a software-ului şi de stocare a datelor clientului.”- ABA, “Moving Your Law Practice to the Cloud Safely and Ethically”.

„O modalitate de a preîntâmpina compromiterea datelor clienţilor este evitarea folosirii WI –Fi-ul gratuit din aşa-numitelor „hot spot” publice, cum ar fi cafenele sau holurile hotelurilor, care pot fi uşor hackuite. Baroul din California consideră că este o încălcare a eticii utilizarea unui „hot spot”public pentru a accesa date extrem de confidenţiale”- ABA, Legal Technology Resource Center, webcast “Build Your Practice in the Cloud”.

„Protejaţi datele clientului prin criptare sau documentele cu parolă, înainte de a fi încărcate în cloud…(…)Materialele extrem de confidenţiale nu ar trebui să fie stocate prin utilizarea serviciului de cloud, au convenit experţii.(…)Nu veţi găsi în cloud formula Coca-Cola sau informaţiile secrete din reţeta KFC”- ABA Now, „Terms of Service Conditions are Critical for the Ethical Use of Cloud Computing Services”.

Materiale webinar ABA “Moving Your Law Practice to the Cloud Safely and Ethically”

Video ABA, Legal Technology Resource Center, webcast “Build Your Practice in the Cloud”