Cheia succesului : „Network or not work”

27 noiembrie 2011 at 9:58

Se numeşte Violeta Bălan, este stabilită de 20 de ani în Statele Unite şi are multe motive pentru a se considera norocoasă. În primul rând, are o familie frumoasă şi sănătoasă. În al doilea rând, are o carieră înfloritoare la care a visat în timp ce studia la facultatea de drept din Statele Unite. Profesează în domeniul arbitrajului comercial internaţional şi al litigiilor, în cadrul uneia dintre cele mai importante firme de avocatură din lume, iar recent a câştigat unul din cele mai mari procese de arbitraj de până acum sub tratatul NAFTA. Dar în al treilea rând şi probabil acesta este cel mai surprinzător lucru pentru unii, a avut norocul să descopere valoarea colaborării şi a apartenenţei ca membru în asociaţiile de barouri chiar de la începutul carierei sale.

În primul său an de facultate, un profesor i-a dezvăluit cheia succesului: „Network or not work” . A doua zi, a participat la prima şedinţă a asociaţiei barourilor din cariera ei, cea a Asociaţiei Barourilor din Chicago. Patru ani mai târziu, devenea Preşedinte al  Secţiei Drept Internaţional şi Străin a Asociaţiei Barourilor din Chicago şi a fost numită într-o poziţie de conducere în cadrul Asociaţiei Barourilor din Statul Illinois, Secţia de Drept Internaţional şi Imigrări. În 2009, a devenit Preşedinte al Comitetului European al Secţiei ABA Drept Internaţional – cea mai prestigioasă asociaţie naţională a barourilor din Statele Unite, cu o bine cunoscută şi foarte activă Secţie de Drept Internaţional.

Comitetul Europa, unul dintre multele comitete ale Secţiei ABA Drept Internaţional, are peste 700 de membri şi este unul dintre cele mai mari şi cele mai active comitete ale Secţiei. Comitetul se ocupă de întreaga legislaţie, de toate deciziile judiciare, comunicările, actele neobligatorii şi actele preparatorii ale Uniunii Europene, ale statelor sale membre şi ale statelor participante la Asociaţia Europeană a Liberului Schimb. Lucrările Comitetului acoperă legislaţia comunitară , cum ar fi Directivele Parlamentului European şi ale Consiliului, Regulamentele, Hotărârile, Ghidurile, propunerile, comunicările, rapoartele, cărţile albe şi cărţile verzi, şi sentinţele Curţii Europene de Justiţie şi ale Tribunalului de Primă Instanţă, în contextul în care, comunicatul Comisiei Europene din această toamnă, a subliniat importanţa rolului avocaţilor în aplicarea dreptului comunitar la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, se dezbat şi problemele referitoare la extinderea europeană, Constituţia Europeană, alte iniţiative şi chestiuni privind relaţiile comerciale dintre UE şi Statele Unite, care fac parte integrantă din activităţile Comitetului. Una dintre activităţile anuale ale Comitetului o reprezintă contribuţia sa la „Year in Review”, o recenzie ale celor mai importante progrese juridice ale anului în domeniul său de activitate.”Violeta a solicitat în mod direct şi a sprijinit avocaţii din România să prezinte contribuţii privitoare la progresele juridice din România pentru anul respectiv, iar aceste contribuţii au fost publicate în anii în care ea a ocupat o poziţie de conducere în cadrul Comitetului European.

Violeta încurajează şi pe alţi avocaţi, din întreaga lume, indiferent de locul unde trăiesc sau profesează ei, să devină membri activi ai asociaţiilor de barouri, cum ar fi ABA. Optzeci de procente din întreaga „muncă” o reprezintă de fapt participarea. Adică participarea în persoană la unele dintre conferinţele periodice, participarea telefonică la adunările lunare ale Comitetului,având drept obiect dezbaterea diferitelor probleme de interes pentru fiecare membru, iar din când în când să prezinte materiale în vederea publicării. Oportunităţile de a întâlni alţi avocaţi, care practică în acelaşi domeniu sau au aceleaşi interese, sunt extraordinare şi nu pot fi apreciate cu adevărat decât atunci când avocaţii respectivi devin membri sau se implică în activităţile Secţiei în general sau în ale celor desfăşurate de unul sau mai multe Comitete, în particular. „Netwok or not work” este valabil pentru Violeta şi în prezent. Însă, nu şi-a imaginat niciodată că tipul de muncă pe care o va desfăşura ca şi lider şi membru activ al asociaţiei de barouri îi va aduce atât de multe satisfacţii şi realizări, îmbogăţind-o profesional. În mod sigur ceea ce a realizat ea poate fi realizat de către oricine, cu puţin efort şi foarte multă pasiune pentru profesie.

Violeta Bălan poate fi contactată accesându-i profilul de pe LinkedIn.