Curtea federală de district California – copiii imigranți ar trebui să fie în libertate

31 august 2015 at 19:47

Asociația Baroului American (ABA) a salutat hotărârea Curții federale în cauza Flores vs Lynch, care a stabilit că decizia din 1997 privind reglementarea tratamentului copiilor imigranți neînsoțiți, reținuți de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, se aplică și în cazul copiilor care emigrează împreună cu părinții”- ABA News, ABA applauds California federal court ruling on immigration detention of children.

Astfel, “copiii aflați în centre pentru familii, urmează să fie mutați cu un părinte disponibil sau într-un loc deschis, autorizat, în termen de 5 zile, iar în caz de urgență ori aflux de copii, cât mai repede posibil”- ABA News, Statement of ABA President Paulette Brown Re: Court decision on immigration detention of children in Flores v. Lynch.

„Această decizie este o victorie clară pentru drepturile copiilor și asigură o amplă recunoaștere a faptului că minorii au nevoi speciale și fiind vulnerabili, pot fi grav afectați chiar pe perioade scurte de detenție”, a declarat președintele Asociației Baroului American – ABA News, ABA applauds California federal court ruling on immigration detention of children.

ABA a solicitat guvernului să nu conteste această decizie, deoarece „copiii solicitanți de azil și mamele nu trebuie să se afle în centre de detenție, aceasta măsură ar trebui să fie utilizată numai în ultimă instanță și în situații excepționale. Într-o societate fondată pe libertate și dreptul la un proces echitabil, respectarea acestor valori, precum și protejarea copiilor reprezintă singura modalitate de a le susține, așa cum Nelson Mandela ne-a învățat: << nu există revelație mai profundă a sufletului unei societăți decât felul în care își tratează copiii>>”- ABA News, Statement of ABA President Paulette Brown Re: Court decision on immigration detention of children in Flores v. Lynch.

În data de 26 martie, președintele ABA a trimis o scrisoare secretarului Departamentului pentru Securitate Internă, exprimând preocuparea asociației în ceea ce privește extinderea detenției în cazul imigranților, inclusiv detenția femeilor și copiilor care solicită protecție ca refugiați”- ABA Commission on Immigration, ABA Letter Expressing Concern about Expansion of Immigration Detention.

„Politicile guvernului cu privire la încarcerarea pe scară largă a familiilor sunt incompatibile cu principiile de bază ale justiției și libertații”, a declarat un profesor de drept în cadrul reuniunii anuale ABA – ABA Journal, US immigration detention policies are ‘incompatible with basic principles of justice,’ says law prof.

ABA a publicat un raport pe această temă, având în vedere răspunsul guvernului în 2014 la numeroasele sosiri ale mamelor cu copii mici din America Centrală, înregistrate la granița din sud-vestul Statelor Unite”-ABA News, ABA applauds California federal court ruling on immigration detention of children.

Raportul a concluzionat că utilizarea detenției în cazul familiilor – în principal, mame cu copii – a încălcat atât legislația în vigoare a SUA, cât și normele în materia drepturilor omului”- ABA Journal, ABA Commission on Immigration report excoriates federal detention policy for immigrant families.

Prin acest document, ABA „a solicitat guvernului și Departamentul pentru Securitate Internă să prevadă și să se pregătească pentru creșteri periodice ale migrației persoanelor și familiilor care solicită azil, fără a recurge la detenție. De asemenea, se recomandă, mai multe reforme specifice, cum ar fi:

– eliberarea familiilor din centrele de detenție;

– adoptarea unei politici referitoare la familiile care solicită azil, în cadrul comunității, nu prin detenție;

– angajarea unor mijloace cât mai puțin restrictive, în vederea asigurării prezenței la audieri și protecției comunității;

– elaborarea unor standarde pentru familii și copii, din afara sferei dreptului penal și

– asigurarea accesului la informație și asistență juridică pentru toate familiile de imigranți supuse detenției, în fiecare etapă a procedurilor – ABA News, American Bar Association releases report on family immigration detention.