Experţi pentru proiecte internaţionale

30 ianuarie 2012 at 18:46

Banca Mondială şi Corporaţia Financiară Internaţională caută experţi  voluntari pentru realizarea studiului privind evaluarea mediului de afaceri,”Doing Business   2013″.Participanţii la proiect vor actualiza legislaţia privind lansarea unei afaceri, autorizaţiile pentru construcţii, furnizarea energiei electrice, înregistrarea proprietăţii, obţinerea creditelor, protecţia investitorilor, achitarea taxelor şi impozitelor, comerţul transfrontalier, executarea contractelor, procedura insolvenţei şi angajarea forţei de munca. 

„Studiul analizează legislaţia în domeniul afacerilor din peste 183 de ţări. Rezultatul cercetărilor este prezentat în raportul anual “Doing Business”, una dintre cele mai prestigioase publicaţii realizate de Grupul Băncii Mondiale. Raportul expune valorile de referinţă privind măsurile de reformă şi rezultatele atinse de state în adoptarea unei legislaţii cât mai eficiente şi reprezintă o sursă de informaţii pentru academicieni, jurnalişti, sectorul privat şi orice persoană interesată de mediul de afaceri din fiecare ţară.  Proiectul oferă celor implicaţi posibilitatea să-şi utilizeze experienţa dobândită în vederea îmbunătăţirii reglementărilor naţionale şi internaţionale privind mediul de afaceri, să stabilească şi să menţină legătura cu Grupul Băncii Mondiale, prin aderarea la o reţea internaţională formată din peste 9.000 de profesionişti.”Colaboratorii pot fi menţionaţi şi pot primi o copie a raportului, precum şi un certificat de apreciere pentru sprijinul foarte valoros depus , sprijin care necesită doar o perioadă scurtă de timp.

Secţia Drept Internaţional a Asociaţiei Baroului American  şi Centrul Internaţional de Resurse Juridice – ABA /UNDP (ILRC)  au participat cu succes şi la întocmirea raportului Women, Business and the Law , care abordează problema egalităţii de gen şi evoluţia oportunităţilor economice pentru femei.” Centrul Internaţional de Resurse Juridice (ILRC) reprezintă rezultatul colaborării dintre Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP) şi ABA International. În plus, faţă de cercetarea juridică şi analiza legislativă, sarcina principală a ILRC este aceea de a veni în sprijinul birourilor naţionale şi regionale ale UNDP, în scopul identificării candidaţilor capabili  să furnizeze asistenţă tehnico-legală pro-bono la faţa locului. Acest lucru constă de obicei, în elaborarea legislaţiei, coordonarea sesiunilor de instruire privind reforma judiciară, înfiinţarea de instituţii juridice, inclusiv de grupuri şi asociaţii profesionale şi evaluarea impactului programelor de reformă juridică.”

Avocaţii ILRC  angajaţi în oferirea acestui suport pentru UNDP, îşi oferă serviciile pro-bono către aceia care au cea mai mare nevoie de ele în ţările în curs de dezvoltare, contribuie la înfăptuirea şi promovarea statului de drept în întreaga lume şi se întorc în comunităţile lor cu o profundă înţelegere a normelor de drept internaţional.