„În mod clar, este nevoie de o reformă a sistemului american de justiție penală pe mai multe niveluri”

31 iulie 2015 at 19:14

A afirmat președintele ABA, cu prilejul declarației comune a Asociației Baroului American (ABA) – NAACP Fondul de Apărare în Justiție privind „Eliminarea prejudecăților din sistemul de justiție penală”.

Declarația reflectă punctele de vedere ale ambelor organizații în urma discuțiilor purtate cu 15 experți din domeniu, cu privire la recentele evenimente îngrijorătoare, care au condus la pierderea încrederii publice a unei părți din societate în sistemul american de justiție penală. Comunicatul subliniază rolul poliției, procurorilor, avocaților apărării și judecătorilor în abordarea dovezilor referitoare la prejudecățile rasiale existente”- ABA News, ABA, NAACP Legal Defense Fund co-sign statement addressing bias in criminal justice system.

ABA Secția de Justiție Penală a lansat „Starea justiției penale 2015”, care în fiecare an examinează problemele majore, tendințele și schimbările semnificative în sistemul de justiție penală din SUA”- ABA News, ABA releases annual review of the criminal justice system and offers legal experts to discuss issues.

De asemenea, „în luna martie, ABA a susținut în fața Comisiei SUA necesitatea modificării ghidului de aplicare a pedepselor, care ajută judecătorii de district federal în impunerea deciziilor de condamnare pentru o varietate de infracțiuni economice, deoarece tinde să exagereze gravitatea multor infracțiuni.(…) Secția ABA a realizat un raport în scopul îmbunătățirii orientărilor și recomandărilor existente și pentru a răspunde preocupării tot mai mari, în sensul că orientările actuale privind infracțiunile economice au condus la sentințe prea dure”- ABA News, ABA testifies before U.S. Sentencing Commission on federal sentencing for economic crimes.

În 2011, ABA a adoptat o rezoluție solicitând revizuirea orientărilor Comisiei în sensul de a nu se mai pune accent pe prejudiciu, ca factor principal în luarea deciziilor de condamnare și care „poate să supraestimeze în mod substanțial gravitatea faptei”. Accentul ar trebui pus mai mult pe intenție (mens rea) și motive, precum și pe „alte circumstanțe care să reflecte mai bine vinovăția infractorului și gravitatea infracțiunii.” Liniile directoare ar trebui să asigure posibilitatea de a aplica o pedeapsă neprivativă de libertate pentru prima abatere.(…) Există o diferență de culpabilitate între un angajat care comite o fraudă, pur și simplu pentru a-și păstra slujba … și un angajat care concepe și execută o fraudă cu scopul de a avea un câștig material”- ABA Washington Letter, Reforms needed for sentencing guidelines for economic crimes.

Prejudecățile din sistemul de justiție penală, creșterea numărului deținuților, consecințele colaterale ale condamnărilor sunt principalele teme dezbătute la Reuniunea Anuală ABA din Chicago, între 30 iulie și 4 august 2015”- ABA News, Police misconduct, mass incarceration and racial bias are among criminal justice highlights at American Bar Association meeting July 30-Aug. 4 in Chicago.

Cu ocazia Zilei Justiției Penale Internaționale, ABA a făcut apel la toate națiunile – inclusiv Statele Unite – pentru a spori sprijinul politic, diplomatic și financiar al eforturilor naționale și internaționale de sancționare a atrocităților, prin intermediul Curții Penale Internaționale (…) pentru a face dreptate victimelor și familiilor acestora, precum și pentru realizarea păcii durabile și securității internaționale”- ABA News, Statement of ABA President William C. Hubbard Re: International Criminal Justice Day – July 17, 2015.