Independența justiției și libertatea de exprimare. O analiză de caz – ABA Centrul pentru Drepturile Omului

31 iulie 2013 at 17:43

În data de 16 iulie 2013, Curtea Supremă Administrativă din Bulgaria a casat hotărârea de eliberare din funcție a doamnei judecător Miroslava Todorova și a trimis cauza spre rejudecare în vederea determinării unei sancțiuni adecvate, deoarece ” s-a constatat că demiterea din funcție a fost o măsură disproporționată” Cases, ABA Justice Defenders Program.

„Orice destituire în aceste condiții poate contraveni principiului 18 din Principiile de bază ale ONU privind independența justiției, care prevede că: „Judecătorii vor fi pasibili de suspendare sau eliberare din funcție numai pentru motive de incapacitate sau comportament care îi fac nepotriviți pentru îndeplinirea sarcinilor lor.” De asemenea, toate sancțiunile disciplinare trebuie să fie proporționale cu conduita” – Threats to Judicial Independence in Bulgaria, The Case of Judge Miroslava Todorova, ABA Center for Human Rights.

Judecătorul a fost destituit din funcție în iulie 2012, pentru că nu ar fi motivat în timp util niște hotărâri judecătorești. „Această sancțiune disciplinară a survenit după ce acesta a criticat Consiliul Judiciar Suprem și pe Ministrul de Interne, privind lipsa de independență și o presupusă interferență politică în afacerile judiciare” – ABA Center for Human Rights.

Judecătorul Todorova a fost liderul Asociației Judecătorilor din Bulgaria și „în această calitate, a criticat ceea ce mulți au perceput ca o imixtiune politică în problemele justiției. În acest context, îndepărtarea acestuia din funcție ridică întrebări cu privire la utilizarea sistemului disciplinar în scop vindicativcontrar exercitării legitime a dreptului la libertatea de asociere și exprimare. În cazul în care sistemul disciplinar este utilizat într-o manieră represivă, acest lucru ar submina imparțialitatea sistemului judiciar, cu încălcarea Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale” – Threats to Judicial Independence in Bulgaria, The Case of Judge Miroslava Todorova, ABA Center for Human Rights.

 Asociația Baroului American, Centrul pentru Drepturile Omului a analizat cazul și a trimis un observator, care a participat la ședința la judecată. „S-a concluzionat că eliberarea judecătorului din funcție este discutabilă, având în vedere momentul la care a fost dispusă și în orice caz, a fost o sancțiune disproporționată ținând cont de performanța înregistrată și de faptul că întârzierile semnificative nu sunt neobișnuite pentru judecătorii bulgari” – ABA Center for Human Rights.

„Numărul mediu de dosare aflate în lucru este foarte mare, determinând de multe ori încălcarea tehnică a termenelor de motivare a hotărârilor. Există, prin urmare, o preocupare în sensul că acțiunea disciplinară ar putea fi folosită din motive politice, pentru pedepsirea membrilor sistemului judiciar care critică imixtiunea în treburile justiției” – Threats to Judicial Independence in Bulgaria, The Case of Judge Miroslava Todorova , ABA Center for Human Rights.

„Într-adevăr, ABA a raportat anterior că sistemul de repartizare a dosarelor este susceptibil de a fi manipulat în scopuri politice, ceea ce ar putea reprezenta o amenințare clară la adresa independenței justiției” – ABA Center for Human Rights.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menționat că problemele legate de „funcționarea sistemului de justiție constituie chestiuni de interes public, dezbatere care se bucură de protecția articolului 10.” În timp ce „Curtea a recunoscut că funcționarii de stat și judecătorii au obligația de a proteja confidențialitatea și să nu conteste corectitudinea sau imparțialitatea sistemului judiciar fără motiv, Curtea a recunoscut, de asemenea, o protecție solidă a libertății de exprimare politică sau sindicală. Cu alte cuvinte, judecătorii care aduc acuzații nefondate de părtinire la adresa sistemului judiciar nu pot fi protejați, cu toate acestea, discuțiile privind problemele administrative și influența politică nejustificată sau ingerința în procedurile judiciare sunt apărate, mai ales atunci când discuția este parte a unei dezbateri politice sau activități sindicale” Threats to Judicial Independence in Bulgaria, The Case of Judge Miroslava Todorova,  ABA Center for Human Rights.

În Recomandarea ABA 10A se menționează :”Criticarea sistemului nostru judiciar și a opiniilor juridice poate servi ca o funcție de corectare vitală și nu ar trebui să fie descurajată; astfel de critici nu trebuie să fie privite ca o amenințare la adresa principiului independenței justiției” – ABA, „An Independent Judiciary” in Recommendation 10A/August 8-9, 2005.

„Pentru a stabili dacă o critică adusă unui judecător este corectă sau injustă, trebuie să ținem mereu cont de faptul că într-o societate democratică, cetățenii și mass-media au dreptul de a critica în mod rezonabil și echitabil pe toți funcționarii de stat, inclusiv judecători”- Standing Committee on Judicial Independence, “Rapid Response to Unfair and Unjust Criticism of Judges”.

„Cu toate acestea, pericolele apar atunci când exprimarea opiniei devine o încercare de a influența exercitarea corespunzătoare a prerogativelor judiciare sau un îndemn la nerespectarea nejustificată a procesului judiciar” – ABA  „An Independent Judiciary” in Recommendation 10A/August 8-9, 2005.

Centrul ABA “salută anularea hotărârii de demitere din funcție a judecătorului Todorova și felicită Curtea Supremă Administrativă pentru eforturile sale de a proteja independența sistemului judiciar” – ABA Center for Human Rights.

Independența justiției este, de asemenea, un obiectiv bine stabilit al Asociației Baroului American:„apărarea independenței profesiei de avocat și a sistemului judiciar este fundamentală pentru o societate liberă. „Judecătorii trebuie să fie în măsură să soluționeze dosarele dintr-o poziție de neutralitate, influențată numai de fapt și de drept și să nu fie supuși unor presiuni și represalii politice și publice. „Fără sistemul nostru de justiție, fără jurați, fără judecătorii noștri, regimul nostru democratic, bazat pe separația puterilor nu ar putea exista. O justiție independentă, fără intimidare și manipulare, este esențială pentru statul nostru întemeiat pe separația unor puteri egale însă, în care cooperarea și respectul reciproc între puteri sunt vitale” – Președintele ABA, „An Independent Judiciary” in Recommendation 10A/August 8-9, 2005.