Programe internaţionale ABA. Delegaţia anuală ILEX

31 martie 2013 at 14:54

Între 13-16 martie 2013 am avut deosebita onoare de a face parte din delegaţia Asociaţiei Baroului American – Secţia Drept Internaţional, care a participat în capitala Austriei la o serie de programe din cadrul schimbului de experienţă: “International Legal Exchange (ILEX)”.Anul acesta ILEX s-a desfăşurat la Varşovia şi Viena.

ILEX a fost creat din considerentul că un schimb la nivel mondial de idei şi programe va conduce la un nivel sporit de învăţare şi înţelegere pentru toţi. Din anul 1968, acest concept a motivat programele ILEX şi a permis crearea de noi proiecte, ca răspuns la problemele lumii actuale. Prin ILEX, ABA organizează excursii informative în toată lumea, oferă asistenţă juridică şi formare profesională pentru avocaţi străini şi alţi profesionişti şi facilitează intrarea în Statele Unite avocaţilor străini cărora li s-a oferit pregătire profesională de către firmele de avocatură americane.”

Domnul Bart Legum, Preşedintele ABA – Drept Internaţional a declarat:

“Misiunea delegaţiei din acest an a constat în purtarea unui dialog cu practicienii locali şi lideri în domeniu, pe probleme de soluţionare a litigiilor, arbitraj internaţional, accesul la justiţie şi statul de drept, prevenirea conflictelor şi reabilitare, prevenirea criminalităţii şi justiţia penală şi traficul de fiinţe umane. Punctele majore ale delegaţiei au inclus întrevederi cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, importante pentru practica internaţională, cum ar fi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, UNCITRAL, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate. Am fost onorat să conduc această delegaţie la nivel înalt formată din lideri din cadrul Secţiei (Drept Internaţional) şi ABA, care să pună bazele activităţilor şi proiectelor noastre viitoare împreună cu colegii noştri din Polonia şi Austria. Aceste delegaţii, care au drept scop schimbul internaţional de experienţă în domeniul juridic, reprezintă o parte importantă a eforturilor noastre de informare din întreaga lume, continuând să atragă şi să inspire noi iniţiative şi colaborări directe între avocaţi” – March 2013 E – Update.

Alte proiecte internaţionale derulate de ABA – Drept Internaţional sunt:

ABA – UNDP Centrul Internaţional de Resurse Juridice (ILRC) „a fost înfiinţat în decembrie 1999, în baza angajamentului comun al Asociaţiei Baroului American (ABA) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP ), pentru susţinerea şi promovarea bunei guvernări şi a statului de drept în întreaga lume. Misiunea ILRC este de a oferi o capacitate de resurse juridice pentru a servi programele şi proiectele globale de guvernare ale UNDP, privind reforma juridică şi consolidarea instituţiilor democratice. Sarcina principală a Centrului este de a asista Birourile UNDP din diferite ţări, în scopul identificării candidaţilor capabili să furnizeze consiliere juridică, în mod normal pro bono, cu privire la elaborarea legislaţiei, reforma judiciară, construirea de instituţii juridice, inclusiv grupuri profesionale şi asociaţii şi alte aspecte juridice legate de guvernare.”

Forumul Global privind Dreptul, Justiţia şi Dezvoltarea este un proiect nou, condus de Vicepreşedinţia  Băncii Mondiale pentru Drept şi Dezvoltare, “având drept scop facilitarea identificării, discuţia, producţia, utilizarea în comun a unor instrumente juridice şi instituţionale personalizate, în vederea abordării provocărilor de dezvoltare la nivel global, regional sau naţional. Forumul încearcă să promoveze o mai bună înţelegere a rolului legii şi justiţiei în procesul de dezvoltare, prin intermediul dialogurilor structurate Sud – Sud şi Nord – Sud  între părţile interesate şi un program de cercetare care va sprijini generarea comună de cunoştinţe.” Un alt obiectiv este “consolidarea şi să integrarea mai bună a instituţiilor juridice şi judiciare în procesul de dezvoltare, prin realizarea unor iniţiative relevante de consolidare a capacităţilor.” Şi nu în ultimul rând, programul „oferă acces la o arhivă deschisă de cunoştinţe.”

IMPOWR este un proiect  inovator de colaborare pentru a stabili o bază de date la nivel mondial  privind drepturile legale ale femeilor. „Acesta promite să joace un rol unic în sprijinirea punerii în aplicare la nivel mondial a principiilor care stau la baza Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW). Site-ul IMPOWR (www.impowr.org) va fi lansat în această primăvară şi va furniza un conţinut original şi comparativ, rezumând chestiuni privind reforma juridică în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi eforturile de punere în aplicare, vizând 40 de teme specifice din peste 185 de ţări.”

Grupul de Lucru privind Ingineria Financiară pentru Dezvoltarea Economică (FEED) „oferă resurse ţărilor cu pieţe emergente având drept scop sprijinirea creării cadrului de funcţionare necesar pieţelor de capital. FEED va oferi un set de instrumente, bazat pe principii şi exemple referitoare la modul în care alte ţări au structurat cadrul legal şi de reglementare pentru pieţele lor de capital. Grupul de Lucru va pune la dispoziţie, de asemenea, specialişti  pentru  a fi consultaţi de către oficialii pieţelor emergente şi autorităţile de reglementare în vederea construirii acestui cadru. Grupul va furniza instruire (atât în persoană,cât  şi on-line) cu privire la reglementarea  pieţei emergente, precum  şi pentru a asista funcţionari din guvernul SUA, Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi alte organizaţii multinaţionale care lucrează pe aceste probleme.”

Grupul de Lucru privind Observarea Proceselor “primeşte solicitări privind trimiterea de observatori ABA pentru a participa în cadrul procedurilor judiciare străine şi internaţionale, care implică probleme privind respectarea drepturilor omului, atunci când  legalitatea şi integritatea procedurilor pot fi puse în discuţie . Odată ce Grupul de Lucru a analizat o cerere şi a constatat că procesul se înscrie în Ghidul ABA privind Observarea Proceselor, acesta va propune Centrului pentru Drepturile Omului ABA numirea unui observator. Centrul examinează toate cererile în acest sens şi emite o recomandare Preşedintelui ABA, care decide cu privire la utilizarea unui observator.”

– ABA, Secţia Drept Internaţional colaborează cu Departamentul de Comerţ al SUA şi Coaliţia împotriva Contrafacerii şi Pirateriei printr-un Program Consultativ privind Drepturile Internaţionale de Proprietate Intelectuală, care permite Întreprinderilor Mici şi Mijlocii americane, să beneficieze de o oră de consiliere gratuită din partea unui avocat voluntar cu experienţă în domeniu, în ceea ce priveşte protecţia drepturilor lor de proprietate intelectuală într-un număr de ţări. Programul ajută la protecţia mărcilor,brevetelor şi a drepturilor de autor şi recomandă soluţiile de urmat în funcţie de problemele concrete apărute.”

– ABA Drept Internaţional “colaborează cu mai multe barouri şi organizaţii juridice internaţionale pentru a facilita programele comune, publicaţii, iniţiative politice şi proiecte. Secţia a încheiat Acorduri de Cooperare cu mai multe barouri străine pentru a facilita proiecte comune, precum şi are reprezentanţi pe lângă 130 de barouri străine, organizaţii internaţionale juridice şi alte entităţi, sub conducerea ofiţerului de legătură şi a Comitetului pentru Relaţii Externe. ABA Drept Internaţional a dezvoltat o bază de date, care găzduieşte datele de contact şi alte informaţii referitoare la conducerea a peste 700 barouri din toată lumea.”