Proiectul ABA de reformare a justiției penale

31 mai 2013 at 17:27

State Policy Implementation Projecteste un proiect al Asociației Baroului American și al Secției sale de Justiție Penală, menit să îmbunătățească sistemul de justiție penală prin promovarea unor reforme politice eficiente, care vor menține siguranță publică și vor produce economii bugetare pentru state.”

În acest sens, au fost identificate cinci domenii cheie pentru reforma justiției penale:

1. Reforma privind eliberarea în faza preliminară a unui proces

Standardele ABA în domeniul Justiției Penale referitoare la eliberarea în faza preliminară a unui proces, fac apel la stabilirea unor condiții cât mai puțin restrictive în ceea ce privește liberarea pe cauțiune și prezumția de eliberare în timpul procesului aflat pe rol. Standardele recunosc că detenția se impune în cazul în care o persoană prezintă un risc de a se sustrage procedurilor judiciare sau eliberarea va pune în pericol siguranța publică. Cu toate acestea, detenția este necesară numai după identificarea clară a factorilor de risc relevanți de către agențiile de servicii preventive adecvate. Politica de detenție preventivă a statelor poate fi construită pe necesitatea de (a) a asigura siguranța publică și (b) a preveni plecarea inculpatului din jurisdicție – altfel, un inculpat poate fi eliberat în timpul procesului.”

2.Dezincriminarea infracțiunilor minore – aplicarea unor amenzi civile

„Bugetele de stat au resurse foarte limitate. Prin dezincriminarea anumitor infracțiuni, autoritățile, procurorii și avocații apărării ar putea să se concentreze asupra soluționării dosarelor privind infracțiuni mai grave. Acest program ar conduce nu doar la mai multe resurse pentru investigarea infracțiunilor grave, dar le-ar oferi, de asemenea, statelor venituri suplimentare din amenzile civile aplicate.”

Prin „Recomandarea 102 C, ABA îndeamnă autoritățile locale, de stat, teritoriale și federale să întreprindă o analiză cuprinzătoare a prevederilor referitoare la infracțiunile minore (delicte) din legile lor penale și, dacă este cazul, să permită impunerea de amenzi civile sau remedii civile fără caracter financiar în loc de sancțiuni penale, care includ amenzi și încarcerare.”

3.Programe eficiente de reintegrare

Recidiviștii reprezintă o parte semnificativă a populației din penitenciarele Statelor Unite – se estimează că peste jumătate dintre foștii deținuți sunt rearestați și încarcerați în termen de trei ani de la eliberarea din închisoare. O componentă cheie pentru combaterea acestui număr mare este de a alege mai eficient acei deținuți care sunt pregătiți pentru eliberare și pentru a crea programe care să ofere celor eliberați consiliere utilă și formare profesională. Fără îndrumare, foștii deținuți sunt lăsați fără sprijinul necesar și pregătire profesională, revenind rapid în zona criminalității. Având în vedere costurile de încarcerare exorbitante, statele pur și simplu nu își pot permite pentru a găzdui în mod repetat aceiași deținuți. Statele pot reduce aceste costuri prin furnizarea foștilor deținuți instrumentele necesare pentru a deveni cu succes, membri productivi ai comunității.”

ComALERT în Brooklyn și Inițiativa de Reintegrare a Deținuților din New York și Michigan sunt două exemple de programe, care recunosc importanța implicării comunității în asigurarea succesului fostului deținut. Reabilitarea nu se termină automat la eliberarea din închisoare. Adesea, deținuții au nevoie de asistență, tratament pentru dependența de droguri, de locuințe și locuri de muncă, împreună cu diferite alte consilieri și tratamente. Prin utilizarea diferitelor parteneriate, sensibilizarea comunității și / sau servicii în închisoare, aceste programe au dovedit că pot reduce recidiva, persoanele din penitenciare,pot crește siguranța comunității și pot salva semnificativ banii contribuabililor.” 

4. Utilizarea crescută a liberării condiționate și liberării provizorii

Utilizarea liberării provizorii și liberarea condiționată, precum și sancțiunile alternative pentru încălcările legii de către persoanele fizice cu risc scăzut de a comite noi infracțiuni, vor menține siguranța publică, vor reduce ratele de încarcerare și vor economisi bani. Eliberarea mai devreme a persoanelor care nu sunt violente prin liberare condiționată sub supraveghere și oferindu-le un tratament necesar și programe comunitare de reintegrare, vor reduce ratele de recidivă. Evaluarea corectă și pronunțarea unei hotărâri judecătorești adecvate persoanelor în vederea liberării provizorii, vor conduce la economii semnificative. Sancțiunile gradate aplicate în cazul încălcărilor condițiilor liberării provizorii și condiționate, vor reduce de asemenea, ratele de revocare a acestor măsuri și vor salva bugetele publice.”

Standardele de Justiție Penală ABA cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, propun ca „sentințele să nu fie mai severe decât este necesar pentru a atinge scopurile sociale pentru care sunt autorizate. Aceste Standarde mai includ opțiuni privind liberarea condiționată și susțin afirmația potrivit căreia, încălcarea fără violență de către un infractor a condițiilor de liberare condiționată și / sau provizorie, nu ar trebui să conducă în mod automat la încarcerare”, fapt susținut și prin Rezoluția ABA 108.

(1)Perioadele lungi de detenție ar trebui să fie rezervate pentru infractorii, care prezintă cel mai mare pericol pentru comunitate și care comit cele mai grave infracțiuni.

(2) Alternative la detenție ar trebui să fie furnizate în cazul infractorilor care prezintă un risc minim pentru comunitate și care par să beneficieze de eforturile de reabilitare” ABA Rezoluția 121 A ( Comisia Kennedy).

5.Programele de sancțiuni comunitare

 „Se referă la sancțiunile aplicate unui infractor în cadrul comunității atunci când acest infractor, fie (a) a comis o infracțiune sau (b) locuiește în prezent în aceea comunitate. Obiectivele programelor includ pedepsirea mai puțin restrictivă a unui infractor în concordanță cu siguranța publică și cu gravitatea infracțiunii, oferind acestuia educația, formarea, precum și tratamentul necesar pentru a permite unui individ de a deveni un membru deplin funcțional al comunității la liberarea sub supraveghere și de a-i face pe infractori răspunzători în fața comunității pentru comportamentul lor care a încălcat normele penale. Programele prevăd implementarea unei game largi de sancțiuni neprivative de libertate la nivel local, cum ar fi liberarea condiționată, centre de raportare zilnice, muncă în folosul comunității, arestul la domiciliu, cu sau fără monitorizare electronică, tratament pentru dependența de droguri și alcool, amenzi și despăgubirea atât a victimei și cât și a comunității.”

La sfârșitul lunii decembrie 2011, Președintele Secției de Justiție Penală din cadrul ABA a autorizat crearea unui Grup de Lucru în scopul implementării acestui proiect privind schimbarea politicilor publice din acest domeniu.”Grupul de Lucru se bazează pe capacitatea ABA dată de implicarea și expertiza Comitetelor membre ale Secției, contribuind la o mai bună informare prin dezvoltarea relațiilor și coordonarea activităților cu factorii de decizie, agențiile guvernamentale, ONG-urile, precum și prin creșterea gradului de conștientizare publică a eforturilor naționale, statale și locale de succes.”

Este mai bine să avem contribuabili decât sarcini fiscale” a declarat un reprezentant din Texas.