Regulile de etică ale Baroului Florida care restricționează conținutul site-ului unei firme de avocatură ar putea fi neconstituționale

10 ianuarie 2014 at 15:16

O firmă de avocatură a dat în judecată (10 decembrie 2013) Baroul Florida susținând că „normele sale de etică profesională care limitează conținutul site-ului firmei și ce pot posta avocații pe blog sunt neconstituționale.” Prin acțiunea introdusă la instanța federală se solicită „constatarea neconstituționalității acestor restricții și interzicerea aplicării lor”, se relatează în ABA Journal.

În Hunter vs Baroul Virginia (2013) Curtea Supremă din Virginia a examinat cazul unui avocat care a comentat pe blogul său spețe din activitate, pentru a se stabili dacă era vorba de publicitate profesională sau de dreptul la libertate de exprimare protejat de Primul Amendament. Curtea a considerat că blogul reprezintă o formă de publicitate și este supus prevederii articolului 7.2 din Regulamentul de conduită profesională privind publicitatea din Virginia” – ABA Center for Professional Responsibility, „Ethics Tip of the Month – November 2013”.

În cazul Florida, reclamanții au precizat că „aplicarea normei care prevede că afirmațiile avocaților trebuie să fie „verificabile în mod obiectiv” este atât de extremă încât nici Abraham Lincoln (care într-un anunț de ziar din anul 1852 afirma că serviciile sale juridice sunt oferite cu „promptitudine și fidelitate”), nu s-ar fi putut conforma.” De asemenea, se arată că aceste „restricții sunt neconstituționale, cel puțin prin modul vag de aplicare. De exemplu, s-a reproșat firmei de avocatură că descrierea proceselor în care a fost implicată este „în mod inerent înșelătoare”, deoarece toate faptele “pertinente” nu au fost incluse” – ABA Journal, „Law firm sues Florida Bar over rules restricting what legal websites and blog posts can say”.

Recent, „Baroul Statului New York a stabilit că blog-urile nu sunt considerate o formă de publicitate profesională atât timp cât scopul lor principal nu este atragerea de clienți, nu se discută subiecte de drept și nu se face publicitate în sensul normelor deontologice, chiar dacă din titlu reiese clar că autorul este avocat” – ABA Center for Professional Responsibility, „Ethics Tip of the Month – November 2013”.

„În ultimul deceniu, instanțele de judecată au încercat să definească natura și întinderea publicității permise avocaților. Într-o serie de decizii, Curtea Supremă a SUA a reținut că publicitatea profesională care nu este falsă sau care nu induce în eroare constituie exprimare comercială și se bucură de libertate și protecție în conformitate cu Primul Amendament al Constituției Statelor Unite.(…) Dezbaterea din cadrul profesiei de avocat referitoare la o publicitate adecvată nu a scăzut în anii următori deciziei Curții Supreme a SUA din 1977, care a stabilit că statele nu ar putea interzice avocaților și altor profesioniști să facă publicitate serviciilor lor”- ABA Center for Professional Responsibility,”ABA Aspirational Goals for Lawyer Advertising”.

Prin acestă decizie,“Curtea a respins o analiză în șase puncte prezentată de către baroul statal pentru a justifica limitarea drepturilor membrilor săi avocați. În continuare, Curtea s-a axat pe nevoia de informații a publicului, concluzionând că publicitatea nu a fost în mod inerent înșelătoare și ar putea juca un rol important în a determina dacă o persoană a avut nevoie de servicii juridice și, dacă da, această metodă de a găsi un avocat a ajutat la rezolvarea problemei sale” – ABA Center for Professional Responsibility, „Chapter II. The Constitutional Dimensions of Lawyer Advertising”.

Art.7.2 referitor la „publicitate și informații privind serviciile juridice” din Codul de conduită profesională ABA, la litera a, prevede că: „Sub rezerva obligațiilor impuse de art.7.1 (comunicarea privind serviciile unui avocat trebuie să nu fie falsă și să nu inducă în eroare) și art.7.3 (contactul direct cu potențiali clienți – interdicții, condiții), un avocat poate face publicitate serviciilor sale prin intermediul comunicării scrise, înregistrate sau electronice, inclusiv mass – media” – ABA Model Rules of Professional Conduct.