„Restaurarea” constituţională în S.U.A. a protecţiei drepturilor de autor instituite în baza reglementărilor internaţionale

10 februarie 2012 at 11:32

Golan versus Holder,o importantă cauză în materia drepturilor de autor, a fost soluţionată de Curtea Supremă de Justiţie din Statele Unite ale Americii în data de 18 ianuarie 2012, potrivit ABA-IPL eNews February 2012 . „Reclamanţii, un grup de muzicieni,editori si dirijori au contestat Secţiunea 514 din Uruguay Round Agreements Act(1994).Această lege adoptată de Congres a ratificat Acordului de la Marrakech, prin care s-a încercat perfecţionarea aplicării de către S.U.A, în calitate de nou membru (1989), a Convenţiei de la Berna din 1886 , principalul acord de reglementare a relaţiilor internaţionale privind protecţia operelor literare şi artistice .Articolul 18 din Convenţie, solicită ţărilor semnatare, să protejeze lucrările din celelalte state membre, cu excepţia cazului în care termenul dreptului de autor al operelor a expirat, fie în ţara în care se solicită protecţie sau în ţara de origine.”

Negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay  au condus la transformarea Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC)  şi la crearea Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comerț (TRIPS).”Aderând la aceste tratate, Statele Unite au convenit să acorde autorilor din celelalte state membre, aceeaşi protecţie ca şi propriilor autori,aceştia din urmă, bucurându-se la rândul lor, de protecţie reciprocă  în ţările semnatare. Secţiunea 514 a urmărit în special acordarea acestei protecţii lucrărilor publicate în străinătate,care nu s-au bucurat anterior de ocrotire în Statele Unite,fiind repuse aşadar sub pază,opere care au făcut parte din domeniul public al Statelor Unite.”

„Reclamanţii au susţinut că,procedând în acest mod, Congresul a dat dovadă de exces de putere în ceea ce priveşte Articolul I, Secţiunea 8,punctul 8 din Constituţia Statelor Unite,cunoscut sub numele de Copyright Clause, încălcând prin urmare şi dreptul lor la liberă exprimare, garantat de Primul Amendament din Declaraţia Drepturilor.”

Problematica speţei:“ Secţiunea 514 a făurit ceva unic în istoria dreptului american al proprietăţii intelectuale  : „a restaurat” protecţia drepturilor de autor a mii de lucrări care au fost plasate de Copyright Act  în domeniul public, caz în care, au rămas ani buni în proprietatea comună a tuturor americanilor. În acest fel, reclamanţii s-au bazat  ani întregi pe disponibilitatea acestor opere, pe care le-au interpretat,adaptat,distribuit fără nici o restricţie, ca obiect al muncii lor. Practic,acestora li s-au retras  drepturile de a le mai utiliza, de care, până atunci, au dispus în mod liber.”

„Cu o majoritate de 6 la 2, Curtea Supremă a confirmat decizia Curţii de Apel pentru al 10-lea Circuit, care a decis că Secţiunea 514 din URAA, nu încalcă Primul Amendament. Mai mult, Curtea Supremă a hotărât şi în privinţa clauzei din Constituţie referitoare la protecţia drepturilor de autor, în sensul că această clauză nu interzice Congresului să înlăture lucrări din domeniul public, pentru apărarea unor asemenea drepturi.”