Rezoluția ABA privind sprijinirea independenței justiției și a profesiei de avocat în Turcia

31 august 2016 at 19:09

Cu prilejul Reuniunii Anuale din 9 august 2016, care a avut loc la San Francisco, Camera Delegaților ABA a adoptat rezoluția 10B, prin care “a solicitat guvernului Turciei să respecte dreptul la un proces echitabil în fața unui tribunal imparțial prin aplicarea principiilor juridice stabilite, înainte de a suspenda sau demite orice avocat sau judecător din barou sau tribunal și să se angajeze să protejeze valorile fundamentale ca drepturile omului și libertatea de exprimare” – ABA News, House approves host of ABA policy changes, including misconduct rule, law student paid externships.

Rezoluția sprijină independența sistemului judiciar și a profesiei de avocat și se opune reținerii oricărei persoane, indiferent de naționalitate, în lipsa unei acuzații sau accesul la un apărător”- ABA News, Annual Meeting 2016: ABA supports the independence of the judiciary and the legal profession in Turkey.

Acest demers a fost inițiat de către Baroul Massachusetts și aprobat de Camera Delegaților ABA, fără nicio luare de cuvânt în opoziție. „Oamenii din întreaga lume ne privesc. (…) „Ce face această asociație? Iată ce face ABA. Apără dreptatea” – ABA Journal, ABA condemns mass detentions and arrests of Turkish legal community.

În ultimii ani, situația drepturilor omului din Turcia s-a deteriorat, având în vedere și rapoartele recente ale Departamentului de Stat al SUA, în care sunt evidențiate abuzurile din fiecare țară. După cum se menționează în acel raport, starea de urgență din Turcia a condus la numeroase încălcări grave ale principiilor statului de drept, fiind aplicată în detrimentul drepturilor civile și politice bine înțelese și recunoscute. Viitorul Turciei, ca democrație legitimă și constituțională, este pus la gravă îndoială, așa cum s-a observat în mass-media”- ABA, Final Resolution.

ABA a cerut guvernului turc să asigure audieri corecte, să elibereze persoanele reținute fără dovezi ale unei infracțiuni și să-și îndeplinească obligațiile privind drepturile omului.” – ABA Journal, ABA condemns mass detentions and arrests of Turkish legal community.

De asemenea, s-a solicitat „să fie informat complet Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la fiecare măsură luată prin derogare de la Convenția europeană a drepturilor omului, inclusiv motivele pentru fiecare astfel de măsură, precum și Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite cu privire la fiecare măsură luată prin derogare de la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, inclusiv motivele care au stat la baza fiecărei măsuri și data la care fiecare măsură încetează” – ABA, Final Resolution

Rezoluția se adăugă declarației făcute în luna iulie de președinte ABA, care a condamnat arestările din Turcia”- ABA Journal, ABA condemns mass detentions and arrests of Turkish legal community.