“Scrisorile privind statul de drept”

26 iulie 2012 at 9:40

Este un proiect prin care Preşedintele Asociaţiei Baroului American comunică guvernelor naţionale,“ îngrijorarea Asociaţiei cu privire la acţiunile de intimidare, hărţuire sau abuz asupra avocaţilor, judecătorilor şi susţinătorilor drepturilor omului. Fiecare scrisoare trimisă reflectă cercetarea şi analiza independentă realizate de ABA a faptelor şi a instrumentelor relevante în domeniul drepturilor omului pentru fiecare caz în parte, iar copii ale acestora sunt trimise Secretarului de Stat al SUA şi altor oficialităţi relevante din domeniu. Pe lângă alte entităţi, documentele sunt revizuite de Secţia Drepturile şi Responsabilităţile Individuale, Secţia Drept Internaţional şi Comitetul Permanent pentru Drept şi Siguranţă Naţională.”

Cea mai recentă scrisoare, din 18 iunie 2012, „exprimă îngrijorarea Asociaţiei Baroului American cu privire la încălcarea legislaţiei internaţionale în Belarus, aspect care reprezintă ameninţări continue la adresa independenţei profesiei juridice. Pe lângă faptul că există temerea că profesia juridică şi avocaţii sunt ameninţaţi, dar, mai mult decât atât, acţiunile guvernului din Belarus vor permite să se continue şi să se extindă şi alte încălcări ale drepturilor omului şi ale legislaţiei internaţionale”- ABA Now.

„Reglementarea independentă reprezintă o condiţie esenţială a oricărei societăţi democratice care se bazează pe statul de drept; de asemenea, aceasta este necesară pentru o administrare sigură a justiţiei.”

Principiului independenţei profesiei juridice este susţinut în scrisoare, de mai multe prevederi ale unor documente internaţionale:

1.„Principiile de bază şi rolul avocaţilor” adoptate în cadrul celui de-al Optulea Congres al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Prevenirea Infracţionalităţii şi Tratamentul  Infractorilor, de la Havana din anul 1990:

– Principiul 23: – „[1] ca şi ceilalţi cetăţeni, avocaţii au dreptul la libertatea de exprimare, a convingerilor, de asociere şi adunare;”

– Punctul 24: „Avocaţii au dreptul să formeze şi să se reunească în asociaţii profesionale autonome, care să le reprezinte interesele, să le promoveze educarea şi instruirea continuă şi să le protejeze integritatea profesională. Organul de conducere executivă al asociaţiei profesionale va fi ales din membrii acesteia şi îşi va exercita funcţiile fără nicio influenţă externă;”

– Punctul 16: „Guvernele vor asigura că avocaţii:

– (a) vor putea să-şi desfăşoare toate activităţile lor profesionale fără intimidări, obstrucţionări, hărţuiri sau alte interferenţe neadecvate;

–   (b) vor putea să călătorească şi să se consulte cu clienţii lor în mod liber, atât în propria ţară cât şi în străinătate şi

–  (c) nu vor suferi sau nu vor fi ameninţaţi cu persecutarea sau cu alte sancţiuni administrative, economice sau de altă natură pentru nicio acţiune întreprinsă în conformitate cu îndatoririle, etica şi standardele profesionale recunoscute”.

2. „Recomandarea Consiliului Europei (Recomandarea Nr. R(2000)21 a Comitetului de Miniştri ai Statelor Membre cu privire la libertatea exercitării profesiei de avocat”:

– Principiul I, punctul 1: “Se vor lua toate măsurile necesare pentru respectarea, protejarea şi promovarea libertăţii de exercitare a profesiei avocaţilor, fără nicio discriminare şi fără vreun amestec nejustificat din partea autorităţilor sau a publicului, în special în ceea ce priveşte prevederile relevante ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului;”

– Principiul 5, punctul 2: “Asociaţiile de barouri sau alte asociaţii profesionale ale avocaţilor trebuie să fie organisme autonome, independente de autorităţi şi de public;”

– Principiul III, punctul 1: “Asociaţiile de barouri sau alte asociaţii profesionale ale avocaţilor vor întocmi standarde profesionale şi conduri de conduită şi vor asigura că, în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale clienţilor lor, avocaţii au obligaţia de a acţiona independent, cu sârguinţă şi în mod corect;”

– Principiul V, punctul 3: “Trebuie respectat rolul asociaţiilor de barouri sau al altor asociaţii profesionale ale avocaţilor în protejarea membrilor proprii şi în apărarea independenţei acestora împotriva oricăror restricţii sau încălcări necorespunzătoare ale drepturilor.”

„Chiar dacă  Belarusul nu este un stat membru al Consiliului Europei, această recomandare reflectă standarde europene importante pentru profesia juridică”, menţionează Preşedintele ABA.

ABA Now mai relatează că: „Represaliile guvernului din Belarus împotriva avocaţilor care reprezintă oponenţi politici şi activişti ai drepturilor omului, precum şi amestecul ţării în ceea ce priveşte administrarea Baroului din Minsk contravin drepturilor fundamentale apărate de Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice. De asemenea, guvernul din Belarus a încălcat dreptul la libertatea de exprimare, prin represaliile întreprinse împotriva avocaţilor care au pledat în numele clienţilor lor şi a încălcat dreptul acestor avocaţi de a se asocia cu colegi şi clienţi în mod nejustificat.”

Standardele pentru Independenţa profesiei juridice, adoptate de Asociaţia Internaţională a Barourilor, subliniază: “În fiecare jurisdicţie se va înfiinţa unul sau mai multe asociaţii autonome ale avocaţilor, recunoscute de lege, al căror consiliu sau organism executiv va fi ales în mod liber de către toţi membrii fără nicio imixtiune de niciun fel al vreunui alt organism sau persoană”, se mai precizează în scrisoare.

Printre politicile internaţionale adoptate de Camera Delegaţilor a Asociaţiei Baroului American se numără şi Declaraţia privind Principiile fundamentale ale profesiei juridice(2/06), votată la întâlnirea internaţională a Preşedinţilor Barourilor, de la Paris, din data de 19 noiembrie 2005, „ABA solicitând cu această ocazie asociaţiilor de barouri din întreaga lume să sprijine şi să promoveze statul de drept în mod activ.”

Principiile fundamentale au fost în număr de trei, dintre care unul a reprezentat o cerinţă a “unei profesii juridice independente”.Având în vedere standardele internaţionale şi regionale privind independenţa profesiei juridice, precum şi libertatea necondiţionată de asociere a avocaţilor, nu pare surprinzător faptul că Raportorul Special al ONU privind Independenţa Judecătorilor şi Avocaţilor, în raportul său adresat Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a constatat că „întemeierea unei asociaţii independente şi autonome reprezintă unul din paşii cei mai importanţi într-o perioadă de tranziţie politică.”

„Aceste evoluţii (din Belarus) sunt în evidentă încălcare a principiilor fundamentale ale profesiei juridice, respectiv reglementarea independentă a practicii juridice, recunoscută în Europa, Statele Unite şi la nivel internaţional”,se concluzionează  în ABA Now.