Welcome

1 octombrie 2011 at 16:02

Asociaţia Baroului American – Secţia Drept Internaţional a iniţiat un program prin care îşi propune apropierea avocaţilor români de confraţii lor din Statele Unite şi nu numai, prin invitarea avocaţilor interesaţi într-o abordare internaţională a diferitelor probleme juridice, să se asocieze la această organizaţie profesională sau să participe la proiectele ABA, în scopul promovării acestora pe scena internaţională şi totodată în vederea îmbunătăţirii programelor derulate în funcţie de nevoile specifice avocaţilor, determinate de individualitatea fiecărui sistem juridic naţional.

ABA, Secţia Drept Internaţional este unul dintre principalii lideri la nivel mondial în promovarea statului de drept, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi continuarea pregătirii profesionale a practicienilor din întreaga lume.” Misiunea sa este de a asigura membrilor în cadrul comunităţii juridice internaţionale, informarea permanenta cu privire la problemele globale, crearea de oportunităţi şi reţele de afaceri, implementarea şi influenţarea politicilor publice în ceea ce priveşte dreptul internaţional, prin:

        – acces la o REŢEA formată din mai mult de 23.000 de profesionişti din domeniul dreptului şi studenţi din 90 de ţări, la oportunităţi în vederea continuării pregătirii profesionale, la întâlniri periodice peste tot în lume şi la ultimele ştiri şi speţe juridice internaţionale. De asemenea, vă veţi mai bucura şi de beneficiile membrilor disponibile prin ABA, inclusiv Jurnalul ABA şi alte publicaţii, întâlnirile semi-anuale şi anuale ale ABA pentru a vă putea extinde baza de persoane de contact, precum şi de eforturile fundamentale în vederea soluţionării problemelor importante pentru profesia juridică.”

ABA International vă mai pune la dispoziţie:

  –  comunicare în cadrul unei reţele globale prin mai mult de 60 de comitete regionale şi specializate pe diverse materii, liste de e-mail şi un website interactiv pentru a comunica în reţea, pentru a schimba idei şi pentru a colabora cu alţi membri;

–  oportunităţi de conducere şi legate de avocatură, care au impact asupra dreptului internaţional şi practicii juridice, modelând astfel politicile ABA.

„Secţia Drept Internaţional, ABA organizează cele mai inovatoare întâlniri, programe şi teleconferinţe în vederea Continuării Pregătirii Profesionale (CLE), pentru ca Dvs. să fiţi în permanenţă la curent cu cerinţele şi cu obiectivele profesionale.

Un beneficiu cheie al membrilor îl reprezintă accesul la întâlnirile  periodice organizate de ABA International, unde se întâlnesc peste 1000 de vorbitori de nivel internaţional, practicieni, judecători, academicieni, ONG-uri şi studenţi la facultăți de drept din întreaga lume, pentru instruire, pentru progresul şi promovarea iniţiativelor și rezolvarea problemelor juridice la nivel internaţional.”

„Alte programe de pregătire profesională continuă includ:

programe independente care sunt disponibile prin internet, audio, teleconferinţă şi prin prezentare personală, astfel de programe s-au desfăşurat in Buenos Aires, Argentina , Sao Paulo, Brazilia,  la Moscova, în Rusia etc.

    –  transmisiune audio, prin video-conferinţă şi prin internet anuală „Live from the SEC”, care este difuzată în întreaga lume din anumite locaţii;

    –  teleconferinţele comitetelor şi sesiunile de instruire şi informare pe o gamă largă de subiecte actuale, pentru a cultiva studiul şi interacţiunea între membri.”

       Programe comune cu alte organizaţii internaţionale, inclusiv Asociaţia Internaţională a Tinerilor Avocaţi (AIJA), Baroul Internaţional (IBA) şi Asociaţia Internaţională a Studenţilor la Drept (ILSA).

      ABA International are un important program de publicaţii care oferă membrilor săi posibilitatea de a obţine ultimele informaţii juridice privitoare la dreptul internaţional precum şi oportunitatea de a publica şi de a câştiga recunoaştere în cadrul Secţiei, Asociației şi  profesiei juridice. „Publicaţiile Secţiei includ:

      –  cărţi (inclusiv cunoscuta serie International Practitioner’s Deskbook). Toţi membrii Secţiei sunt eligibili pentru a beneficia de reduceri la cărţi;

– peste 30 de Buletine informative ale Comitetelor Regionale şi  Speciale care tratează subiecte specifice profesiei. Membrii pot edita, scrie un articol sau trimite idei pentru numerele viitoare;

–  abonare gratuită la International Law News, Buletinul Informativ de drept internaţional trimestrial al Secţiei ABA şi la The International Lawyer, un jurnal trimestrial privitor la practica internaţională.”

„Centrul Internaţional de Resurse Juridice (ILRC) reprezintă efortul de colaborare dintre Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP) şi ABA International. În plus faţă de cercetarea juridică şi analiza legislativă, sarcina principală a ILRC este aceea de a veni în sprijinul birourilor din diverse ţări ale UNDP precum şi a birourilor regionale ale acestora, în vederea identificării candidaţilor capabili să furnizeze asistenţă tehnico-legală pro-bono la faţa locului. Acest lucru constă de obicei în elaborarea legislaţiei, conducerea de instruiri privitoare la reforma judiciară, înfiinţarea de instituţii juridice, inclusiv de grupuri şi asociaţii profesionale şi evaluarea impactului programelor de reformă juridică.

Avocaţii ILRC angajaţi în oferirea de sprijin pentru UNDP:

–  îşi oferă serviciile pro-bono către aceia care au cea mai mare nevoie de ele în ţările în curs de dezvoltare;

       –  contribuie la propagarea statului de drept în întreaga lume;

       – se întorc în comunităţile lor cu o mai mare înţelegere a normelor internaţionale.”

Secţia Drept Internaţional a ABA este leader în promovarea statului de drept.” Programul Internaţional de Schimb Juridic (ILEX) se bazează pe ideea că un schimb global de idei şi programe va duce la un nivel mai ridicat de învăţare şi înţelegere între diversele culturi juridice. În fiecare an, Secţia organizează Delegaţii ILEX peste tot în lume, în beneficiul domeniului de drept internaţional.

        Alte beneficii ale proiectelor internaţionale includ:

     – servicii de viză J-1 care facilitează intrarea în SUA a practicienilor internaţionali, pentru ca aceştia să poată câştiga experienţă practică în domeniul juridic, prin programe de instruire în cadrul firmelor de avocatură şi organizaţiilor juridice americane.”

„Calitatea de nou membru avocat al Secţiei Drept Internaţional ABA, vă va ajuta să vă întăriţi relaţiile în cadrul comunităţii internaţionale de drept şi vă va furniza consilierea şi ghidarea de care aveţi nevoie pentru a avea succes în cariera Dvs. juridică. Înscrierea gratuită ca membru în ABA Young Lawyer Division, New Lawyer Outreach şi Comitetele Young Lawyer’s Interest Network (YIN), unde puteţi fi activ în legătură cu problemele privitoare la tinerii avocaţi, unde vă puteţi asuma un rol de conducere şi unde puteţi fi în permanenţă informat.”

Taxa anuală pentru membrii asociaţi este de 230$”.În cadrul programelor derulate, aceştia pot beneficia de anumite gratuităţi şi reduceri (pentru mai multe detalii, a se vedea ABA,Section of International Law ).

„În România, prin Programul de Iniţiativă Juridică pentru Europa Centrală şi Eurasia (ABA/CEELI), Asociaţia Baroului American şi-a început programele de sprijinire a statului de drept în anul 1991 şi a fost prezentă la Bucureşti din 1992. Acest program este un program public de servicii, al cărui scop este promovarea statului de drept în întreaga lume,deoarece reprezintă cel mai eficient antidot pe termen lung pentru problemele presante care există în cadrul comunităţii internaţionale, ca de exemplu: sărăcia, stagnarea economică şi conflictele.

În ultimii 16 ani, ABA a condus programe în domenii cum ar fi reformele din justiţie, instruirea magistraţilor, înfiinţarea de asociaţii judiciare, soluţionarea alternativă a disputelor, reformarea profesiilor juridice, educaţia juridică şi asistenţa legislativă (prin comentarii la mai mult de 60 de proiecte de legi şi la Codul Deontologic al Magistraţilor, sprijin pentru elaborarea unui Cod Deontologic al personalului instanţelor de judecată şi o nouă lege privind  violenţa domestică).

Începând din luna iunie 2003, ABA s-a concentrat pe promovarea independenţei şi integrităţii judiciare, prin programe care au implicat comentarii pe marginea legilor importante şi a legislaţiei secundare (reglementări); invitarea judecătorilor şi personalului instanţelor de judecată să încerce rezolvarea problemei comportamentului etic; determinarea judecătorilor să analizeze şi să dezbată aplicarea noilor legi anti-corupţie şi a unei nou legi privind libertatea de informare din România , în vederea dezvoltării unei jurisprudenţe consistente, a organizării de birouri în cadrul instanţelor, care să fie responsabile de furnizarea de răspunsuri la cererile de informaţii, şi în vederea întocmirii unei liste de documente judiciare care să fie făcute publice. Biroul ABA/CEELI din România s-a închis în februarie 2008 (pentru mai multe informaţii, a se consulta ABA/CEELI ).”

“Consolidarea unui nivel înalt de competenta profesională,în vederea promovării statului de drept şi a societăţii democratice, este unul dintre principiile fundamentale ale profesiei de avocat. Acest principiu este confirmat de Carta Principiilor Fundamentale ale Profesiei de Avocat  European (Consiliul Barourilor din Uniunea Europeana – CCBE),Recomandarea Consiliului Europei privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat, Rezoluţia Parlamentului European privind profesiile juridice şi interesul general în funcţionarea sistemelor juridice precum şi Principiile de baza cu privire la rolul avocatului,elaborate de Organizaţia Naţiunilor Unite”(pct.2 din Recomandarea privind formarea profesionala a avocaţilor europeni – CCBE).

Astfel,Recomandarea nr. Rec (2000) 21 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei adresată statelor membre privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat, prevede în Preambul că unul dintre scopurile sale este acela “de a susţine libertatea de exercitare a profesiei de avocat în vederea consolidării statului de drept, la care avocaţii iau parte în special, prin apărarea libertăţilor individuale.”

De asemenea, Principiul V-”Asociaţii”,pct.1 statuează :”Avocaţii ar trebui să fie încurajaţi să formeze şi să se înscrie în cadrul unor asociaţii profesionale pe plan local,naţional şi internaţional, având drept obiectiv întărirea standardelor profesionale şi apărarea independenţei şi intereselor avocaţilor”,iar pct.4,care încurajează barourile şi celelalte organizaţii profesionale să asigure independenţa avocaţilor şi pe de alta parte,aşa cum este reglementat la lit.g,să sprijine”cooperarea cu avocaţii din alte ţari în  vederea  promovării rolului avocaţilor,în special cu privire la activitatea organizaţiilor internaţionale de avocaţi (…).”

“În aceste vremuri de criză mondială economică, politică şi mai presus de toate spirituală, nu putem şi nu trebuie să ne abatem de la calea, care se aşterne atât de neted în faţa noastră.”, senatorul american Hubert H.Humprey, susţinător al drepturilor fundamentale,în celebrul său discurs din 14 iulie 1948, an marcant şi pe scena internaţională prin adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie. Aceasta rămâne mereu calea: a respectării drepturilor omului şi a statului de drept. Oamenii, ei înşişi reprezintă principalele soluţii la problemele fiecărui secol.